Nieuwe collega's bij SAM

30 april 2021
beeldbelscherm

In volle coronatijd aan de slag gaan in een nieuwe job, daar nemen wij onze hoed voor af. Deze vijf toppers zijn dit voorjaar de SAM-ploeg komen versterken. Je komt hen zeker nog tegen de komende maanden.

(in wijzerzin op de foto, links boven beginnend:)

Sam Brulez werkt rond onlinehulpverlening en digitalisering. Ze gaat vooral leeractiviteiten uitwerken en zelf geven. Ze zet ook mee haar schouders onder de nieuwe website onlinehulp-apps.be.

Isolde Vandevelde gaat het herstelgericht werken mee binnenbrengen in het sociaal werk. Daarnaast werkt ze mee aan de introductie van het Europees kwaliteitskader in de diensten slachtofferhulp. We zijn blij om Isolde opnieuw aan boord te hebben: ze werkte eerder al bij SAM rond preventie van schulden, maar moest samen met vele anderen de organisatie verlaten na de besparingen van eind 2019.

Robin van Trigt  verwelkomen we terug na twee jaar loopbaanonderbreking. Hij gaat opnieuw met veel zin aan de slag rond het thema schuldhulpverlening, meer bepaald het beleidswerk en de juridische helpdesk.

Ward Christens heeft als specialisatie outreachend werken en straathoekwerk. Voor die thema’s gaat hij nu leeractiviteiten uitwerken. Hij combineert dat met een halftijdse job als vindplaatsgericht jeugdwerker.

Els De Waele doet voor SAM onderzoek naar impact in het sociaal werk, in het kader van het actieplan Sterk Sociaal Werk (2020-2024). Ze doet dat binnen een samenwerkingsverband met UAntwerpen, KdG Hogeschool en KULeuven.

Zie ook: Wie is SAM