Michel Tirions is onze nieuwe voorzitter

24 mei 2022
Michel Tirions

‘Na een woelige periode staat SAM er meer dan ooit’

Maak kennis met Michel Tirions, de nieuwe voorzitter van SAM, steunpunt Mens en Samenleving.

 

Wat heeft je doen beslissen dat je voorzitter van SAM wil worden? Welke stempel hoop je te drukken?

“De vraag om voorzitter te worden kwam enigszins onverwacht maar op een goed moment. Ik herken me in het profiel: ik sta niet vooraan op de bühne, maar kies voor een ondersteunende rol als co-regisseur of als anker. Ik wil vooral faciliteren en de belangen van de organisatie en haar medewerkers duurzaam behartigen.”

Welke rol moet SAM de komende jaren vooral spelen?

“SAM is voor mij een netwerkorganisatie waarin geëngageerde en deskundige mensen samen met hun (praktijk)netwerken de missie van de organisatie in de praktijk brengen. De kracht van SAM zit in de optelsom van al die talenten. Als nieuwe voorzitter zie ik het als mijn taak om samen met een dynamisch bestuur die talenten de ruimte te geven en SAM verder op de kaart te zetten als een belangrijke schakel in het Vlaamse landschap van welzijn en samenleven.

Na een woelige periode staat SAM er meer dan ooit. Ik wil met SAM het voortouw nemen in kennisopbouw en -deling, methodiekontwikkeling en innoverende leervormen. Daarbij is het belangrijk dat we politiserend durven denken en handelen, als brug tussen het perspectief van mensen in kwetsbare positie, sociale professionals en het beleid. Onze vinger-aan-de-pols van het werkveld geeft ons een belangrijke signaalfunctie.

Organisaties en werkers in het sociaal domein willen niet gewoon kennis en kunde consumeren, ze willen vooral ook samenwerken in het belang van mensen in kwetsbare posities. Ik zie SAM verder groeien als spil in diverse netwerkorganisaties en communities of practice waarin we onze expertise en onze netwerken inzetten om organisaties en professionals te versterken in hun rol. Van daaruit adviseren en signaleren we ook aan de overheid: we tonen de noden door in te zetten op de antwoorden.

Creativiteit en durf zijn daarbij sleutelwoorden. Ik wil met SAM inzetten op bestaande, maar ook op nieuwe allianties; met onderzoek, werkveld, onderwijs, belangenorganisaties en besturen. Met partners binnen en buiten het klassieke landschap. Onze unieke positie biedt de kans om bruggen te bouwen tussen sociale professionals, tussen organisaties en tussen beleidsdomeinen die (nog) niet altijd een goede binding hebben. Onze mensen zijn er klaar voor, onze organisatie ook.”

Wat zijn vandaag de grootste uitdagingen voor sociale professionals en hun organisaties?

“Hoe lang wil je het lijstje? De sociale en ecologische effecten van de klimaatverandering en de nood aan sociaal rechtvaardige maatregelen, de transitie naar de superdiverse samenleving en de nood aan een meer inclusieve samenleving. Ik maak me zorgen om de steeds diepere kloof tussen arm en rijk, of de nieuwe ongelijkheden die de digitale transitie met zich meebrengt. Meer structureel is er de aantasting van grondrechten of de groeiende voorwaardelijkheid ervan. Ook thema’s als eenzaamheid of de mentale en emotionele problemen die jongeren vandaag ondervinden, staan hoog op de agenda.

In een snel veranderende wereld zijn die uitdagingen niet apart te zien. We hoeven ze niet allemaal louter als problemen te labelen. In een verhardende samenleving zien we ook sterke nieuwe collectieve vormen van solidariteit ontstaan. We vatten die uitdagingen vaak in grote thema’s, maar de rol van sociale professionals ligt toch vooral in de concrete aanpak van die uitdagingen in de leefwereld van mensen.

Wat zeker is: onzekerheid is de enige zekerheid. En houvast vinden we niet door op gebaande paden te blijven, maar door soepel te bewegen op de steeds wijzigende stroom van onvoorspelbare veranderingen die nu eenmaal onze wereld kleurt. Dat blijkt niet evident. De covidcrisis leert ons dat sommige sectoren en organisaties zich flexibel inpassen in een nieuwe realiteit. Andere verstarren en plooien terug. Loslaten en uit kaders breken, het komt niet vanzelf.

SAM kan daarbij ondersteuning en inspiratie bieden. Onze rol is om het welzijnswerk van morgen mee uit te bouwen. Als partner, als broedplaats, als stem in het debat.

Een andere uitdaging is de inbedding van dat brede welzijnswerk in de samenleving en onze positie in het beleidslandschap. Het sociale domein is geen evident werkterrein en sociale professionals krijgen niet de evidente erkenning die ze verdienen. En toch is hun stiel de mooiste die er is. Omdat hun werk er echt toe doet. Omdat het sociale domein zo breed en divers is. Omdat het in staat is kleine en grote veranderingen te realiseren in het leven van mensen.

Wat telt is hoe we onze uitdagingen tegemoet treden: creatief, betrokken, zelfzeker en altijd verbindend. Met alle betrokken disciplines. Mét mensen – niet voor mensen.

Sociale professionals zijn goed in wat ze doen, ze doen ook het goede. Ze doen aan waarde-werk.”

 

 

Wie is Michel Tirions?

  • 55 jaar, gehuwd en vader van vier kinderen
  • Studeerde sociaal werk en sociologie
  • Werkte na zijn afstuderen en burgerdienst in de begeleiding van mensen met een beperking.
    Maakte een omweg langs Nederland om vervolgens aan de slag te gaan in het Antwerpse integratiewerk. Twintig jaar geleden maakte hij de overstap naar het hoger onderwijs.
  • Als docent en onderzoeker verbonden aan de opleidingen sociaal werk van Artesis Plantijn Hogeschool en Universiteit Antwerpen.
  • Legt zich de laatste jaren ook toe op projecten die het academische en praktijkperspectief met elkaar verbinden. “Ik ben gericht op netwerken en samenwerking.”
  • Lievelingsmuziek? “Gulzig en breed. Van oude muziek over Bach en Elgar tot Cave, Bowie, Merchant, Eels of Agnes Obel. Een grote fan van Glass. En van de muzikale poëzie van Suzanne Vega! Die mag ik niet vergeten.
  • Grootste inspiratie? “Amartya Sen, de Indiase-Britse filosoof en econoom. Van hem leer ik de waarde van democratische dialoog en de les dat ieder van ons de vrijheid mag claimen om het leven te leiden dat we met reden willen leven. Als collectief hebben we de verantwoordelijkheid om die vrijheid voor ieder te realiseren in een rechtvaardige samenleving. Voor mij is dat de basisopdracht die sociale professionals in het sociale domein verbindt.”
  • Lijfspreuk? Uit de marge naar het midden / niemands meester, niemands knecht.