Impact in het sociaal werk? SAM gaat mee de uitdaging aan

28 september 2021
impact post-its

Waar maken we als sociaal werkers het verschil? Het is een vraag die veel professionals bezighoudt. Het Actieplan Sterk Sociaal Werk noemt het een van de uitdagingen voor de volgende jaren: sociaal werkers helpen om hun impact beter te benoemen en te zien waar ze het verschil maken. In andere woorden: impactevaluatie en impactgericht handelen in het sociaal werk.

In die uitdaging hebben enkele onderzoekers zich stevig vastgebeten. Voor SAM zijn dat Els De Waele en Riet Steel. Zij werken samen met professor Peter Raeymaeckers en Jan Depauw (UAntwerpen), professor Koen Hermans (KULeuven), en professor Kristel Driessens (KdG Hogeschool) in een intensief onderzoekstraject. Tegen de sociaalwerkconferentie van 5 mei 2022 willen ze kaders ontwikkelen voor impactevaluatie en impactgericht handelen. Die kaders moeten aansluiten bij de eigenheid van het sociaal werk en werkbaar zijn voor de sociaalwerkpraktijk. Voor de ontwikkeling ervan blijven ze dicht bij de praktijk.

Lerend netwerk en praktijkonderzoek

De onderzoekspartners startten een lerend netwerk op met organisaties die een impactevaluatietraject achter de rug hebben. Het netwerk functioneert als een focusgroep waarin de leden inzichten, ervaringen en kennis delen over impactevaluatie en impactgericht handelen in de specifieke sociaalwerkcontext. Drie al afgelegde trajecten worden ook retrospectief geanalyseerd.

De betrokken sociaalwerkpraktijken zijn:

  • Mission van OCMW Kortrijk
  • Younited Belgium
  • Armentekort
  • Solidair Mobiel Wonen van Samenlevingsopbouw Brussel
  • Spring Mee! van Avansa.

Actieonderzoek

De SAM-onderzoekers zetten, ondersteund door hun onderzoekspartners, ook een actieonderzoek op in twee sociaalwerkpraktijken, waar ze samen met de praktijkwerkers een impactevaluatietraject opzetten.

  • In het Mechelse onderwijsopbouwwerk faciliteren ze zo de opmaak en uitvoering van een veranderingstheorie voor een project rond de transfer van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs.
  • Bij de CAW’s helpen ze mee een impactevaluatiemodel voor de ambulante woonbegeleiding te ontwikkelen. Het is de bedoeling tot een sectoraal bruikbaar model te komen.

Kompas en houvast om te werken aan impact

De inzichten uit het lerend netwerk en het (retrospectief) praktijkonderzoek worden uiteindelijk verwerkt in een visienota en een roadmap voor het brede sociaalwerkveld.

Met de visienota hoopt het onderzoeksteam sociale professionals een kompas te bieden voor impactevaluatie en om impactgericht te handelen in de complexiteit van de sociaalwerkpraktijk.

De roadmap moet stevige handvatten opleveren voor wie in de eigen praktijk impactgericht aan de slag wil gaan en impactevaluatie wil inbouwen.

Lees op de website van Sterk Sociaal Werk meer over impactevaluatie en impactgedreven handelen

 

(Foto Patrick Perkins - Unsplash)