Hoe Europa thuisloosheid gaat bestrijden

21 maart 2022
karretje met spullen

Europa heeft zijn beleidsdoelstellingen bepaald in de strijd tegen thuisloosheid. De nadruk ligt de komende jaren op wetenschappelijke onderbouwing, ervaringsuitwisseling, en financiële middelen (fondsen). Via Feantsa kan ook jouw thuislozenwerking hier de vruchten van plukken.

In het Europees Platform Thuisloosheid werken Europese instellingen, nationale regeringen en civil society samen aan de bestrijding van thuisloosheid in de EU. Op 28 februari 2022 keurde een conferentie met Europees Commissaris Nicolas Schmit en ministers uit de lidstaten het werkprogramma van het Europees Platform goed. Inhoudelijk gaat het over de Europese prioriteiten of strategie in de strijd tegen thuisloosheid. De conferentie vond plaats onder Frans voorzitterschap.

Wat wil de Europese Commissie in de strijd tegen thuisloosheid bereiken? De inhoudelijke prioriteiten zijn:

  1. wetenschappelijk onderbouwde benaderingen van thuisloosheid promoten door dataverzameling en analyse over thuisloosheid te versterken. Op de conferentie in Parijs was er veel interesse voor de manier waarop België momenteel lokale tellingen over thuisloosheid uitvoert.
  2. ervaringsuitwisseling over succesvolle benaderingen van thuisloosheid bevorderen: via leeractiviteiten, wetenschappelijk onderbouwde innovatie, een website en een toolkit.
  3. de Europese Fondsen in de strijd tegen thuisloosheid promoten, toegankelijker maken voor lidstaten en lokale actoren.

Bekijk het volledige werkprogramma

De Europese Commissie heeft weinig rechtstreekse bevoegdheden inzake thuisloosheid. Huisvesting of welzijn zijn bevoegdheden van de lidstaten. Maar ze heeft wel veel ‘voorwaardenscheppende bevoegdheden’, zoals Europese Fondsen en uitwisselingsmogelijkheden tussen actoren in lidstaten.

Werking en budget

De stuurgroep van het Europees Platform Thuisloosheid heeft een budget van 48.718.305 euro. Voorzitter is oud-premier Yves Leterme.

Feantsa (de Europese federatie van thuislozenwerkingen) is nauw betrokken bij de werking van dit platform. Verschillende Feantsa-activiteiten zoals conferenties zullen er deel van uitmaken. Feantsa gaat zijn leden ook ondersteunen bij de betrokkenheid en werking van het Europees Platform. Ben je een NGO’s die werkt rond thuisloosheid, of een lokale overheid, dan kan je een lidmaatschap aanvragen bij Feantsa.

SAM vertegenwoordigt alle Belgische leden in de raad van bestuur van Feantsa.

 

 

(Foto Osarugue Igbinoba via Unsplash)