Huisbaas met schulden: huur betalen aan FOD Financiën?     

09 februari 2021
sleutel brief laptop koffie

Vraag aan de helpdesk

De juridische helpdesk van SAM geeft advies op maat aan budget- en schuldhulpverleners. We behandelen hier regelmatig een vraag die we voorgelegd kregen.

Deze week: Mijn cliënt, een huurder, krijgt een ‘uitvoerend beslag onder derden’: hij krijgt de vraag om zijn huur naar de FOD Financiën te storten in het kader van een openstaande schuld van de verhuurder. Maar de verhuurder dreigt ermee de huurder uit huis te zetten als die dat daadwerkelijk doet. Hoe ga je daarmee om?

Ons antwoord

Je cliënt moet binnen de 15 dagen een verklaring derde-beslagene bezorgen aan de deurwaarder/fiscus die het beslag legde. Met kopie voor de verhuurder. Vergelijk het met een loonbeslag, waarbij de werkgever ook een verklaring derde-beslagene moet opstellen.

Laat je bijstaan door een jurist binnen je dienst om een correcte verklaring derde beslagene te formuleren namens de cliënt.

De verhuurder zelf krijgt ook een aanzegging van dit uitvoerend derdenbeslag en heeft 15 dagen de tijd om daartegen verzet te doen. Als hij verzet aantekent bij de beslagrechter, zal die vonnissen in het dispuut tussen de verhuurder en de fiscus of zijn het verzet terecht is. Het totale bedrag dat de verhuurder aan de fiscus moet betalen, kan dan ook worden gecontroleerd door de beslagrechter, en de huurder moet niet méér betalen dan wat er totaal verschuldigd is. De fiscus moet, zodra de schuld van de verhuurder betaald is, handlichting geven van het beslag (het beslag terug vrij geven).

Wat staat de huurder te doen?

Zodra de huurder de ‘akte houdende derdenbeslag’ ontvangen heeft, mag hij de sommen die er het voorwerp van zijn niet meer aan de verhuurder betalen (niet meer ‘uit handen geven’). Als hij dat wel doet, is hij verplicht om dubbelop te betalen aan de fiscus. Met andere woorden, hij wordt dan gewoon schuldenaar voor de oorzaken van het beslag, onverminderd eventuele schadevergoeding (art. 1540. Gerechtelijk Wb ).

Door een coronamaatregel kan de fiscus tijdelijk alleen beslag op derden leggen in geval van fraude. Maar het appartement verkopen kan nog wel… De verhuurder stemt dus best in met de overdracht van de huurgelden, om zware kosten voor onroerend beslag te vermijden. De dienst schuldbemiddeling kan in overleg gaan met de verhuurder.

De verhuurder kan de huurder niet uitzetten, tenzij na een vonnis van de vrederechter. De vrederechter zal in een procedure over de huur niet anders kunnen dan bevestigen dat de huurder de huurgelden alleen maar geldig kan betalen aan de fiscus/deurwaarder. De huurder komt op die manier zijn verplichtingen geldig na.

Lees ook:
Mag een energieleverancier 15 euro extra administratieve kosten aanrekenen om een afbetalingsplan op te stellen?

 

Naar de themapagina Schuldhulpverlening

Foto: Mohamed Hassan - Pixabay