GBO gaat in hogere versnelling. SAM ondersteunt

24 september 2021
rond de tafel - playmobil

SAM en VVSG krijgen extra middelen om het Geïntegreerd Breed Onthaal te ondersteunen. Vlaanderen wil de samenwerkingsverbanden GBO immers uitbreiden naar heel Vlaanderen (en Brussel).

Het Geïntegreerd Breed Onthaal is een samenwerkingsverband dat minstens het OCMW, het CAW en de erkende Diensten Maatschappelijk Werk van de  ziekenfondsen omvat. Het wordt gerealiseerd vanuit het Sociaal Huis, onder regie van het lokaal bestuur. De samenwerkingspartners bundelen hun krachten om de juiste hulp beter bij de juiste mensen te krijgen. Vlaanderen maakt dit jaar 7,5 miljoen vrij om de GBO’s over heel Vlaanderen (en Brussel) uit te breiden. VVSG en SAM krijgen middelen om de GBO’s te ondersteunen.

De VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) biedt procesbegeleiding. SAM gaat verder inzetten op leren en op kennisdeling. We beginnen met een bevraging, zodat we de noden en behoeften van de (basis)medewerkers GBO goed inschatten.

SAM breidt de komende maanden het leer- en kennisdelingsaanbod voor de (basis)medewerkers van de GBO’s uit. Het aanbod zal bestaan uit een mix aan leermiddelen. Binnen de GBO-centrale  werkte SAM eerder al leermodules uit voor medewerkers en leidinggevenden, over outreachend werken, krachtgericht werken en informatie-uitwisseling. Het is de bedoeling om die modules te evalueren en een bijkomend aanbod te ontwikkelen op maat en vraag van de GBO’s.

Community

We zien bij GBO-medewerkers een nood aan uitwisselen en kennisdelen. Met een online community GBO komen we daaraan tegemoet. Denk aan de ontsluiting van goede praktijken en instrumenten; werken aan competenties en deskundigheid over specifieke doelgroepen en thema’s; bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een gedeelde visie, doelen en mindset; knelpunten en blinde vlekken detecteren.  De start van de community is gepland voor januari 2022.

Momenteel financiert Vlaanderen 27 GBO-samenwerkingsverbanden. Dat worden er in de toekomst 58, waardoor het GBO-aanbod ‘gebiedsdekkend’ wordt voor Vlaanderen. Er wordt ook extra geïnvesteerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Vlaamse Gemeenschapscommissie gaat zich daarbij aanvankelijk richten op Jette, Koekelberg en Anderlecht.

Nieuwsgierig naar wat een GBO is en beoogt? Lees er hier meer over

Op de hoogte blijven van het GBO-aanbod van SAM? Abonneer je op de SAM-nieuwsbrief en vink ‘Lokaal sociaal beleid / GBO’ aan.

 

(Foto Hebi B. via Pixabay)