Digitaal samenwerken in de jeugdhulp

16 maart 2022
jongere met smartphone

Onderzoeksrapport 

 

Hoe werk jij in de jeugd- en gezinshulp samen met jongeren, hun netwerk en professionals? En helpen digitale toepassingen jou daarbij? Hoe ziet een ideale digitale samenwerkplek er volgens jou uit? In opdracht van Agentschap Opgroeien voerden UCLL, Arteveldehogeschool en SAM een onderzoek uit.

We bevroegen 240 respondenten en brachten zeventig digitale samenwerkingsplatformen in kaart, waarvan we er negen dieper screenden en beschreven. Op basis daarvan schreven we negen conclusies en formuleerden we tien beleidsaanbevelingen.

Hier alvast enkele opvallende quotes:

  • “Er zijn heldere, toegankelijke en betrouwbare digitale platformen waar jongeren, hun context en professionals kunnen samenwerken, maar hulpverleners kennen ze nog niet.”
  • “Digitale platformen moeten een meerwaarde bieden in het belang van de trajecten van cliënten, erg vlot en duidelijk toegankelijk zijn, voldoende veiligheid bieden, mogen de verbinding met de cliënten niet in de weg staan… Belangrijk om rekening te houden met de digitale kloof. We zien dat het voor heel wat cliënten niet zo evident is om digitale platformen te gebruiken omwille van beperkte vaardigheden, beperkte middelen…”
  • “Het dient een werkmiddel te zijn en niet meer dan dat, het mag geen tool zijn die gehanteerd wordt om van overheidswege toezicht te houden op de prestaties of de realisaties binnen dossiers, het moet een hulpmiddel zijn dat de hulpverlening faciliteert.”

Lees je verder mee? Download het onderzoeksrapport

Misschien nam jij deel aan één van de focusgroepen, of vulde je de online vragenlijst in? Jouw medewerking vanuit de praktijk was in elk geval cruciaal. Heel erg bedankt daarvoor!

 

Lees ook ons eerdere bericht over het onderzoek (oktober 2021)

Podcast verloren stemmen

Podcast Verloren stemmen van de jeugd(hulp)

Voor dit onderzoek werden ook jongeren ondervraagd. Studenten sociaal werk van de Arteveldehogeschool maakten daarvan een podcast. In Verloren stemmen van de jeugd(hulp) vertolken ze de stem van jongeren. Over wat zij meemaken in jeugdhulptrajecten en hoe zij kijken naar digitale samenwerkingsplatformen.
Hulpverlener Joost Bonte kruidt deze podcast met zijn ervaring.

Download het Onderzoeksrapport Digitale Ondersteuning van Samenwerking in de Jeugdhulp