De WoonZaak, naar een effectief recht op wonen

12 mei 2019

SAM vraagt samen met 27 andere organisaties en 42 academici dat de volgende regering een ander woonbeleid voert. Het aantal sociale huurwoningen moet verdubbelen, de prijzen op de private huurmarkt moeten omlaag en de aanpak van discriminatie moet een eerlijke toegang tot de huurmarkt garanderen. Gebeurt dat niet, dan start de Woonzaak een juridische procedure bij het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR).

Heel wat mensen in Vlaanderen wonen in zeer precaire omstandigheden. Door de ellenlange wachtlijsten voor een sociale woning komen veel kwetsbare mensen terecht op het onderste segment van de private huursector. Daar spelen grote problemen: hoge huurprijzen, oplopende energiekosten, ondermaatse woonkwaliteit en onzekere huurcontracten. Sommigen maken minder kans op een woning door discriminatie.

De Woonzaak, een breed gedragen samenwerkingsverband

Op 6 mei kwam een breed samenwerkingsverband naar buiten met 'De Woonzaak'. In een opiniestuk roepen de deelnemers beleidsmakers op tot concrete acties die bijdragen aan een rechtvaardiger woonbeleid. Dat betekent een beleid dat inzet op:

  • duurzame eigendomsverwerving
  • volwaardige private huurmarkt
  • en een veel ruimere sociale huurmarkt.

Meer dan 28 organisaties en 42 academici betuigen hun steun en onderschrijven de opinie.

Klachtenprocedure bij Europa?

Het samenwerkingsverband reikt de hand naar alle beleidsmakers die zich engageren om het Recht op Wonen effectief voor iedereen in de praktijk te brengen. Als het volgende Vlaams en federaal regeerakkoord, na de verkiezingen van 26 mei niets of onvoldoende doet aan de wooncrisis, dan wprdt,met 'De Woonzaak' in het najaar een procedure opgestart bij het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR). In het verleden zijn Frankrijk en Nederland reeds veroordeeld wegens hun gebrekkige woonbeleid. Experts zijn ervan overtuigd dat het ECSR zich ook voor ons land zal uitspreken voor een fundamenteler en rechtvaardiger woonbeleid.

Lees het opiniestuk 'De Woonzaak, naar een effectief Recht op Wonen'