De kracht van de STEK: nabijheid en samenwerking

03 maart 2023
Leidraad De Stek

Echo’s van de inspiratiedag 

Het model 'de STEK' stond centraal op een inspiratiedag in Brussel op 16 februari. Praktijkwerkers kwamen er uitwisselen en bijleren over dit model dat ontwikkeld is door het opbouwwerk met de steun van SAM.

We vroegen aan deelnemende praktijkwerkers wat voor hen de kracht is van nabijheid en samenwerking in een STEK - niet toevallig de twee hoofdthema's van de inspiratiedag.

Nabijheid

Het is heel belangrijk dat je fysiek aanwezig bent bij de mensen. Blijf niet achter je bureautje zitten.”

“Ik doe op elk ogenblik van de dag alles in teken van het contact met de jongeren.”
(Straathoekwerker bij De STEK, Leopoldsburg)

Als je geen auto hebt, raak je in een plattelandsgemeente niet bij de diensten die je nodig hebt. Door de STEK in ons dorp is er nu ook een contactpunt van het CAW gekomen. De samenwerking tussen SAAMO, CAW, Ligo en Rap op Stap loopt heel goed”.
De STEK, Kalmthout

Samenwerking

“Het is erg belangrijk dat iedereen zich bewust is van elkaars rol. Want bij samenwerking is rolvervaging een risico. Soms werken die rollen elkaar tegen. Op wijkniveau kan je daar begrip voor creëren. Zodra er partners van buiten de wijk komen, wordt het soms moeilijk.”

“Samenwerking is belangrijk. Je moet een aanspreekpunt hebben dat kennis heeft over psychische kwetsbaarheid. Maar je moet ook signalen uitwisselen. Daarbij is rolvervaging wel iets om voor uit te kijken.”

“Wij zijn gestart met een CAW-medewerker en een opbouwwerker die de formulieren deden. Dat is dan van onderuit gegroeid: vrijwilligers zijn dat gaan doen, wat een veel beter concept is. We hebben nu vooral een ondersteunende en coachende rol voor die vrijwilligers.”

“De veranderende context – digitalisering, de sluiting van loketten... – hebben gemaakt dat Koffie en Formulieren bij ons geboomd is. Het toont eens te meer aan dat de noden hoog zijn.”
Koffie & Formulieren, Antwerpen

“Wij hebben een groep mensen met recht op leefloon samengebracht om ervaringen te delen. Zij zijn met Odisee Hogeschool een actieonderzoek gestart om dat via digital storytelling te doen.”
SAAMO Brussel, Collectief Cartach

“Zonder de jeugdopbouwwerker hadden we de gevoelige thema’s nooit aangesneden. Zonder het projectwerk van SAAMO hadden we nooit die reis gemaakt.”
Oost-Vlaanderen

 

Meer weten over De STEK? Wil je zelf aan de slag? In de Leidraad De STEK lees je er alles over