GBO-samenwerkingsverbanden helpen elkaar op weg

08 februari 2022
screenshot GBO-community

 

Lancering van de GBO-community

De GBO-community is een feit. Het online lanceringsmoment van deze Teams-uitwisselingsplek plus infosite vond plaats op maandag 31 januari. Er waren 47 deelnemers, een mix van coördinatoren, trekkers, stuurgroepleden, regionale beleidsmedewerkers en leden van de werkgroep vorming en ondersteuning.

Het doel van de GBO-community is dat GBO-samenwerkingsverbanden elkaar op weg kunnen helpen om hun eigen GBO-samenwerkingsverband (nog meer) vorm te geven. De community richt zich tot coördinatoren/trekkers en leden van de stuurgroepen die verbonden zijn aan de GBO-samenwerkingsverbanden. Dat doen we door uitwisseling te stimuleren en expertisedeling te faciliteren. Persoonlijke uitwisseling (bijvoorbeeld vragen over elkaars werking), of uitwisseling van materialen, instrumenten, documenten …

Op het lanceringsmoment situeerden we de GBO-community, de doelgroep en de doelstellingen, de actoren die vanuit hun ondersteuningsrol toegang krijgen en het beheer. We schetsten het opzet en de inhoud. De deelnemers konden vragen stellen en feedback geven.

Twee sprekers stelden een good practice voor. Ann Meerpoel kwam spreken over de ‘GBO website’ en de actie ‘recht van de maand’ van GBO Gent. Belinda Mestiaen lichtte de e-learningtool ‘Oei, welke boei?’ van ELZ Rupelaar toe. Het startschot voor een boeiende uitwisseling en constructieve samenwerking!

screenshot GBO community

En nu?

Op 1 februari kregen alle GBO-coördinatoren/trekkers, stuurgroepleden, de regionale beleidsmedewerkers en leden van de werkgroep vorming en ondersteuning een uitnodiging in hun mailbox om toe te treden tot de GBO-community. En we zijn intussen goed vertrokken: er worden volop vragen gesteld en materialen gedeeld.  

Met de opbouw en lancering van de GBO-community zijn de eerste stappen van ons leer- en kennisdelingsaanbod  voor GBO-medewerkers in Vlaanderen gezet. De komende maanden verneem je meer over ons leeraanbod.

Op de hoogte blijven? Abonneer je op de SAM-nieuwsbrief en vink ‘lokaal sociaal beleid / GBO’ aan!

Geïnteresseerd?

Vraag je je af of jouw GBO-samenwerkingsverband al in de community zit? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Elena Heremans of Lifa Ouald Chaib.

Wat is GBO?

Een Geïntegreerd Breed Onthaal of GBO is een doorgedreven samenwerking van het OCMW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de dienst maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, met het doel om onderbescherming aan te pakken.

Lees meer over het Geïntegreerd Breed Onthaal