BLENDER

17 november 2022
spiraal - mengbeweging

Innovatie in online en blended werken
in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg

Netwerkmoment voor hoger onderwijs, kenniscentra, werkveld en overheid: donderdag 23 maart 2023

SCHRIJF JE IN

Van 9 tot 14 uur, netwerklunch inbegrepen.
Locatie: Arteveldehogeschool, Kantienberg, Gent

Vul alvast onze bevragingen in!

Online en blended welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg zijn in volle evolutie. Onderzoek en ontwikkeling spelen daarbij een belangrijke rol. Ze dragen bij aan duurzame innovatie en een toegankelijk en kwaliteitsvol aanbod.

Tijdens deze netwerkdag/innovatietafel brengen we mensen uit verschillende werkterreinen samen: onderzoekers en ontwikkelaars uit hoger onderwijs en kenniscentra, experten uit het werkveld en overheid. Iedereen die begaan is met de ontwikkeling van online en blended werken in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg, is welkom.

Waarom deelnemen?

  • Als onderzoeker zet je tijdens Blender je projecten in de kijker, en ontdek je complementair onderzoek. Je krijgt zicht op de vragen en noden op het terrein. En je vindt partners voor beloftevolle samenwerkingen.
  • Als praktijkexpert uit het werkveld en middenveld ontdek je de laatste inzichten, en grijp je kansen om de onderzoeks- en ontwikkelagenda mee te bepalen.
  • Als beleidsverantwoordelijke vind je inspiratie voor je beleidsagenda in actuele wetenschappelijke en praktijkkennis

 

Voor wie?

  • hoger onderwijs, kenniscentra,
  • werkveld en organisaties, koepels, werkgeversfederaties, steunpunten
  • overheid

Organisatie

Blender is een initiatief van Onlinehulp-Vlaanderen – een samenwerkingsverband van SAM, steunpunt Mens en Samenleving, Artevelde hogeschool, Thomas More hogeschool, Howest, Online-hulpverlening.be, Psyche, en ondersteund door Vlaanderen.

Bevragingen: jouw input in de Blender

Jij kunt ons helpen om projecten maar ook verwachtingen in kaart te brengen. 

1. Jouw onderzoeks- of ontwikkelingsproject

Zet het werk van jouw hogeschool, universiteit of kenniscentrum op de agenda tijdens Blender. Vul deze korte bevraging in en help ons om onderzoeksprojecten in kaart te brengen.

2. Jouw onderzoeks- of ontwikkelingsverwachting 

Zet je onderzoeks- of ontwikkelingsverwachtingen rond online en blended werken op de agenda tijdens Blender. Vul deze korte bevraging in en help ons om onderzoeksprojecten in kaart te brengen.