Bewuster omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen

19 februari 2020
vastmaken riem

Werken aan een bewuster beleid voor vrijheidsbeperkende maatregelen in je organisatie, dat doe je niet in je eentje. Maar hoe begin je eraan? De nieuwe tool ‘Bewuster omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen’ helpt je om er met je collega’s gestructureerd over na te denken.

De publicatie biedt je ook houvast om het resultaat van je denkproces te vertalen naar afspraken en procedures in je organisatie.

‘VBM’: waarover gaat het?

‘Vrijheidsbeperkende maatregelen’ (VBM) zijn alle maatregelen die een beperking van de bewegingsvrijheid, van contact met de buitenwereld of van keuzevrijheid van een zorggebruiker inhouden. Niemand wordt graag in zijn vrijheid beperkt, en geen voorziening past graag vrijheidsbeperkende maatregelen toe. Het principieel uitgangspunt is dan ook ‘Nee, tenzij’: tenzij het in het belang van de cliënt zelf is, van andere cliënten of van de medewerkers.

Als vrijheidsbeperkende maatregelen toch toegepast worden, is het van het grootste belang voor alle betrokkenen dat het op een bewuste en correcte manier gebeurt.

Stafmedewerkers, directie, zorgverleners en andere collega’s op de werkvloer kunnen het best samen nadenken over het VBM-beleid. Het is een proces van bewustwording en bewustmaking, van kritische zelfreflectie en wellicht ook van veranderingen in je organisatie.

Dit reflectie-instrument helpt jou, je collega’s en je organisatie om samen zo’n proces te doorlopen.

Download het reflectie-instrument ‘Bewuster omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen’