Besparingen voor SAM

08 november 2019

SAM heeft kennisgenomen van het voornemen van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding om onze  werking "verder, maar heel wat beperkter" te ondersteunen. De overheid wil "met minder middelen betekenisvol bijdragen tot de ondersteuning van het praktijkveld". We betreuren deze maatregel, die ongetwijfeld een sterke impact heeft op de sociaalwerkpraktijk door het verlies van ondersteuningscapaciteit.  We kunnen vandaag niet inschatten wat deze maatregel concreet betekent voor onze werking aangezien er geen voorafgaande kennisgeving noch gesprek hierover geweest is.  Op korte termijn zetten wij onze werking voort. Over wat de lange termijn brengt hopen we snel duidelijkheid te krijgen van de Vlaamse Overheid.