‘Bescherm ook kwetsbare consumenten in Coronacrisis’

26 maart 2020
betaling met bankkaart

Mensen met weinig financiële reserves, zoals jonge gezinnen en huishoudens met lage inkomens, zullen de komende maanden niet al hun financiële verplichtingen kunnen nakomen. Zij zijn de meest kwetsbare consumenten. In een aanbeveling aan de federale regering roepen meer dan twintig organisaties uit het hele land, waaronder SAM, de federale regering op om voor bijkomende consumentenbescherming te zorgen.

De overheid heeft al heel wat inspanningen gedaan om te voorkomen dat mensen door de Corona-crisis in financiële problemen komen. Maar voor consumentenkredieten is er nog geen enkele steunmaatregel aangekondigd. Een consumentenkrediet is elk krediet dat iemand aangaat om iets anders dan vastgoed te kopen: bijvoorbeeld een auto, een wasmachine, verbouwingen.

Ook voor consumentenkredieten is het nodig de betalingsdeadline kosteloos te verschuiven, stellen de ondertekenaars.

Daarnaast zijn er dringend maatregelen nodig op het vlak van schuldinvorderingen,

Wie zijn consumentenkrediet niet tijdig inlost, wordt normaal onder druk gezet om toch te betalen.  Denk maar aan loonbeslag, beslag op roerend en onroerend goed, ... met de bijhorende kosten en oplopende interesten. De ondertekenaars vragen om alle nieuwe dwangmaatregelen op te schorten.

Daarnaast vragen ze om afbetalingstermijnen voor lopende kredieten op te schorten vanaf 1 maart. Een krediet zou dan tijdelijk niet kunnen verjaren, en een beroepstermijn niet vervallen.

Voor zowel consumentenkredieten als hypothecaire kredieten zou het opzeggen van het krediet wegens wanbetaling tijdelijk opgeschort moeten worden. Uitstel van betaling zou de komende weken ‘onbestraft’ moeten blijven, in sommige situaties zelfs aanzienlijk langer. Registraties als wanbetaler worden ook best opgeschort. Als een kredietovereenkomst gekoppeld is aan een verzekering tegen inkomensverlies, moet de kredietgever de klant daarover actief informeren.

Ook voor andere schuldvorderingen geldt dezelfde redenering. Bijkomende invorderingskosten en interesten zijn in deze crisisperiode absoluut te vermijden, om mensen niet (verder) in een schuldenspiraal te duwen.

Download de aanbeveling aan de federale overheid van 25 maart 2020