Beleidsaanbevelingen over onlinehulp

11 september 2019
mind the gap

De digitale kloof mag zich niet doortrekken in de maatschappelijke dienstverlening, het sociaal werk en de (geestelijke) gezondheidszorg. Dat is de zorg van drie organisaties (waaronder SAM) die samenwerken aan toegankelijke en kwaliteitsvolle onlinehulp en blended hulp. Ze formuleren nu vijf aanbevelingen voor de nieuwe Vlaamse Regering.

De vijf beleidsaanbevelingen over onlinehulp voor welzijn en gezondheid komen van SAM, Netwerk Onlinehulp Vlaanderen en Steunpunt Geestelijke Gezondheid. Ze stellen ook acht concrete beleidsacties voor.

Samengevat wijzen de vijf aanbevelingen op:

  1. De zorg voor kwaliteit, en wat daarvoor nodig is
  2. De noodzaak van een juridisch, ethisch en deontologisch kader
  3. De nood aan praktijkgericht onderzoek
  4. De nood aan afstemming en samenwerking, om versnippering en wildgroei tegen te gaan
  5. Niemand mag de digitale boot missen

Deze aanbevelingen en beleidsacties zijn in augustus 2019 overgemaakt aan de leden van relevante politieke werkgroepen bij de onderhandelingen over een nieuw Vlaams regeerakkoord.

Voor SAM sluiten deze aanbevelingen aan op de visie die we neerschreven in ‘Sociaal werk in transitie’, onze aanbevelingen voor het Vlaamse en federale beleid (mei 2019)

Lees hier de volledige tekst van de aanbevelingen