17 onlinehulplijnen voor de groeiende vraag naar chathulp

05 maart 2020
17 onlinehulplijnen voor de groeiende vraag naar chathulp

SAM, steunpunt Mens en Samenleving juicht de nieuwe aandacht voor onlinehulp in de geestelijke gezondheidszorg toe. Het welzijnswerk en het jeugdwerk kennen de voordelen van onlinehulpverlening al veel langer.

“Geestelijke gezondheidszorg en onlinehulp zijn koele minnaars.” Deze uitspraak deed expert Tom Van Daele gisteren in de Pano-reportage over geheime Instagram-netwerken waarin jongeren donkere berichten delen over suïcide, automutilatie en eetstoornissen. Vandaag stellen Tom Van Daele en Thomas Pattyn in een opiniestuk op VRTNWS dat hulpverleners de online wereld onvoldoende kennen, en dat het hoog tijd wordt dat zij kwetsbare jongeren online gaan helpen.

Vanuit SAM, steunpunt Mens en Samenleving juichen we deze nieuwe aandacht voor onlinehulp in de geestelijke gezondheidszorg toe. Het welzijnswerk en het jeugdwerk kennen de voordelen van onlinehulpverlening al veel langer. Pioniers zoals de Zelfmoordlijn, AWEL, Tele-onthaal en het JAC bieden al meer dan vijftien jaar hulp via chat, e-mail en internetfora. Dit vanuit de vaststelling dat taboegeladen thema’s zoals zelfdoding, eetstoornissen en automutilatie online gemakkelijker bespreekbaar zijn.

De afgelopen jaren zette Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen sterk in op de ontwikkeling van onlinehulpverlening in Vlaanderen. De chathulp kreeg hierdoor een sterke boost. Maar liefst zeventien onlinehulplijnen verenigen zich vandaag in OHUP, het OnlineHulpUitwisselingsPlatform. Vanuit die samenwerking en uitwisseling bieden ze een antwoord op de steeds groeiende vraag naar chathulp.

De 17 onlinehulplijnen van OHUP:

 • CAW online – hulp bij vragen en problemen op verschillende levensdomeinen
 • JAC online – informatie, advies en hulp op maat van jongeren
 • Tele-Onthaal – een luisterend oor voor iedereen met elke vraag
 • 1712 – bij vragen over geweld
 • AWEL – informatie en advies voor jongeren en door jongeren
 • De Druglijn – informatie, advies en hulp over drank, drugs, pillen, gokken en gamen
 • Lumi – bij vragen over gender en seksuele voorkeur
 • Autismechat – hulplijn voor mensen met autisme en hun omgeving
 • A-buddy – informatie en advies voor en door geadopteerden
 • Nupraatikerover – hulp voor minderjarigen met vragen over seksueel misbruik
 • Stop it Now! – hulp voor mensen met pedofiele gevoelens
 • Teleblok – ondersteuning voor studenten tijdens de blok
 • Zelfmoord 1813 – suïcidepreventie
 • Zorgcentra na seksueel geweld – hulp aan slachtoffers van seksueel geweld
 • Adoptiehuis – advies en begeleiding voor zwangeren die twijfelen om het kind te houden
 • Fara – informatie en advies bij zwangerschapskeuzes
 • CLBch@t – informatie en advies voor scholieren en ouders

SAM ondersteunt deze organisaties met vorming, uitwisseling en de groepsaankoop van nieuwe chatsoftware. Vanuit OHUP en SAM willen we de geestelijke gezondheidszorg ook verder inspireren bij de ontwikkeling van een onlinehulpaanbod. De eerste stappen naar samenwerking met het nieuwe Steunpunt Geestelijke Gezondheidszorg zijn intussen gezet.

Onlinehulpverlening is geen ’quick fix‘ voor leemtes in het hulpverleningsaanbod. Evenmin is onlinehulp een goedkope manier om toch efficiëntiewinsten te boeken ondanks de besparingen in de hulpverlening. Kwaliteitsvolle onlinehulp vraagt om een investering van tijd, geld en middelen. Koken kost nu eenmaal geld.

Lees meer over onlinehulp bij SAM

Lees meer over OHUP op Onlinehulp Vlaanderen, de website voor kennis en expertise over onlinehulpverlening

Vragen? Neem contact op met sandra.beelen@samvzw.be