Vlaanderen investeert 1,5 miljoen in Housing First

18 oktober 2021
hand met huissleutel

De Vlaamse regering gaat meer dan 1,5 miljoen euro investeren in Housing First-trajecten. Dat is het dubbele van wat de vorige Vlaamse regering in Housing First investeerde.

Onderzoek toont aan dat Housing First de meest effectieve methode is om langdurige thuisloosheid te bestrijden. Thuislozen met een combinatie van verslavings- en psychiatrische problematieken krijgen via Housing First onmiddellijke en volwaardige huisvesting en begeleiding zo lang als nodig is. Volwaardige huisvesting houdt in dat de cliënten in Housing First een volwaardig huurcontract krijgen voor een woning die voldoet aan de huisvestingsnormen.  De huurprijs is gelijk aan de huurprijs in de sociale huisvesting.

In het Vlaamse actieplan dak- en thuisloosheid 2020-2024 waren tot nog toe geen extra investeringen in Housing First opgenomen. Die leemte wordt nu ingevuld.
Voor het huisvestingsluik zal er ook aandacht gaan naar lokale overheden en woonactoren.

Vlaanderen sluit daarmee aan bij een topland inzake Housing First zoals Finland. Dat heeft thuisloosheid vrijwel kunnen beëindigen dankzij investeringen in Housing First, maar ook door preventie van uithuiszettingen.

176 trajecten

Het gaat om zo’n 176 Housing First-trajecten, dus 176 langdurig thuislozen die anders gewoon in de opvang of op straat blijven zitten.

De Housing First-methode heeft zijn effectiviteit bewezen. In België behoudt 90 procent van de begeleide personen zijn woonst nog na twee jaar Housing First. De sociale integratie van Housing First-cliënten verloopt sneller dan bij daklozen die niet in het project konden worden opgenomen. Ook de geestelijke gezondheidsproblemen nemen af of stabiliseren bij Housing First-cliënten.

SAM ondersteunt sociale professionals in de aanpak van thuisloosheid. Het komende jaar geven we daarbij extra aandacht aan Housing First in onze leeractiviteiten, leergroepen en in de ondersteuning van (boven)lokale netwerken tegen thuisloosheid.

Kennismaken met de principes van Housing First?
Driedaagse basiscursus Housing First 

Ga je aan de slag met Housing First? Maak kennis met de principes en krijg zicht op bruikbare tools en methodieken. De basiscursus start op 7 december 2021

Schrijf je in