Kennisplein

Kennisplein.be is het online trefpunt voor wie mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie ondersteunt.

Kennisplein.be helpt je direct op weg.

  • Hoe ga je aan de slag gaat met sociale netwerken?
  • Wat houdt precies het beroepsgeheim in?
  • Welk risicotaxatie-instrument gebruik je het best?

Voor deze en andere vragen kan je terecht op Kennisplein.be

Onze kennisbank telt:

  • meer dan 1000 methodieken, instrumenten, artikels, achtergronddossiers, beleidsinformatie…
  • over 35 thema’s.

Alle informatie is klaar voor gebruik in de praktijk en helemaal up-to-date.

Kennisplein.be verbindt ook mensen.

  • De kenniskaarten zijn online profielen waarmee sociale professionals hun expertise aanbieden.
  • De kenniskringen zijn online lerende netwerken. Leden wisselen ervaringen, tips en leesvoer uit over een onderwerp. De kenniskringen flankeren vaak ook offline initiatieven.

Kennisdeling is een kernopdracht van SAM. Met SAM geven we via Kennisplein.be de kennis die in het werkveld aanwezig is een groot forum.
We werken daarvoor samen met andere organisaties die dezelfde kernopdracht hebben.

SAM gelooft in een zorg- en welzijnslandschap waar sectoren geen hindernissen vormen voor kennisdeling. Van elkaar leren zien we als een hefboom.