Standpunt

SAM geeft stem

Sociale bescherming
Sociale inclusie
Toegankelijkheid
Verkiezingen

Met de Europese, de federale, de Vlaamse en de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 in het vooruitzicht staat er veel op het spel: voor sociale professionals, maar zeker ook voor mensen in een kwetsbare positie. SAM kan daarbij niet aan de zijlijn blijven staan. De voorbije vijf jaar hebben we goed geluisterd naar wat er in het werkveld leeft.

Stem geven aan sociale professionals

Met 'SAM geeft stem' tonen we de noden en bekommernissen die sociale professionals in de praktijk ervaren. Als steunpunt zijn we op de hoogte van recent wetenschappelijk onderzoek, maar staan we ook dicht bij de praktijk. We geven stem aan sociale professionals die inzichten delen van mensen in een kwetsbare positie.

We benoemen drempels die mensen in een kwetsbare positie tegenkomen. Op basis van deze ervaringskennis en academische inzichten, doen we voorstellen aan het beleid om samen oplossingen te bieden. We hopen dat politici met een meer genuanceerde blik kijken naar mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. 

3 thema's

'SAM geeft stem' zoomt in op drie brede maatschappelijke thema’s: toegankelijkheid van dienstverlening, sociale bescherming en sociale inclusie. Dit zijn ook de thema’s waarrond SAM de komende jaren zijn werkzaamheden groepeert.

Vertrouwen als rode draad

Binnen deze thema’s is er één rode draad: het belang van vertrouwen. We vinden het belangrijk dat politici het werk op de eerste lijn en onze sociale bescherming vormgeven vanuit vertrouwen in sociale professionals en in mensen in een kwetsbare positie. Dat sociale professionals in hun werk op de eerste lijn vertrouwen geven aan mensen in een kwetsbare positie. En dat mensen in een kwetsbare positie hun rechten gegarandeerd zien, en zo opnieuw vertrouwen krijgen in de politiek.

Toegankelijkheid van dienstverlening Toegankelijkheid van dienstverlening
Sociale bescherming Sociale bescherming
Sociale inclusie Sociale inclusie