NAH 1. Een niet aangeboren hersenletsel. Wat nu?

Als je partner, kind, familielid of iemand uit je vriendenkring plots een hersenletsel oploopt door een ongeval, een bloeding, een infarct, … zit je met heel wat vragen. Deze brochure over niet aangeboren hersenletsel (NAH) wil daarop een antwoord bieden.

Deze brochure richt zich vooral op de beginfase, als de persoon met NAH nog in het ziekenhuis verblijft of naar een revalidatiecentrum wordt doorverwezen. Aan de hand van een aantal veelgestelde vragen over NAH geven we meer duidelijkheid over de oorzaken ervan, het omgaan met coma, het belang van revalidatie, …

De papieren versie is te verkrijgen bij SIG vzw, info@sig-net.be, waar je deze mag ophalen of toegestuurd krijgt tegen portkosten. 

Annie Crombez, Bieke De Roo, Engelien Lannoo, Greet Van Mechelen, Marc Van Weddingen, Nathalie Ansoms
Uitgever:
SAM (voorheen SEN)
Publicatiedatum:
2015
Prijs:
€0.00