Gezondheid kost geld - Eerste hulp bij (gezond-heids)schulden (Cahier Schuldenlast 3)

Deze publicatie is gewijd aan de verschillende aspecten van (gezondheids)zorgschulden. Het gaat daarbij over de rechtstreekse financiële vergoedingen die een patiënt of bewoner moet betalen wegens de prestatie van een zorgverlener, het verblijf in een zorginstelling, de tussenkomst van een ziekenvervoersdienst of een thuiszorgorganisatie. Het boek is bedoeld voor zorgverstrekkers, financieel verantwoordelijken, hulpverleners en doorverwijzers uit de (gezondheids)zorg- en welzijnssector. 
U krijgt u antwoord op vragen als: 

  • Hoe komt een ‘contract’ met een (gezondheids)zorginstelling tot stand en waartoe verbindt iemand zich (financieel) als hij opgenomen wordt in een (gezondheids)zorginstelling? 
  • Welke elementen kunnen aangerekend worden aan patiënten, hoe moet een factuur gelezen worden en welke betalingsmogelijkheden hebben patiënten? 
  • Hoe verloopt de invordering van de facturen en wat is de rol van het OCMW inzake de toegang tot de gezondheidszorg?
  • welke rechten hebben patiënten en wat kan de rol van de ombudspersoon zijn?
     
Sylvie Tack
Uitgever:
Politeia
Prijs:
€35.00