Image
Druk op de eerste lijn  - cover
Brochure

Druk op de eerste lijn. Geïntegreerde concepten in welzijns-, justitieel en bestuurlijk beleid (nota)

De 'eerste lijn' is volop in beweging. En dat heeft gevolgen voor de dagelijkse praktijk.

Met ‘eerste lijn’ bedoelen we: de hulp- en dienstverlening waar de burger zelf en zonder verwijzing terechtkan. Eerstelijnshulp is dus rechtstreeks toegankelijk.

De voorbije jaren vertaalde de Vlaamse overheid de visie van vermaatschappelijking van de zorg in tal van 'geïntegreerde concepten'. In die mate dat professionals vaak het bos niet meer door de bomen zien: wat is de doelstelling van elk concept, welke partners werken mee, wat is het werkingsgebied? En wat zijn de gevolgen van de recente ontwikkelingen en fusies in de Vlaamse beleidsdomeinen?

SAM schreef daarom een overzicht van alle ontwikkelingen in de verschillende beleidsdomeinen. We leggen de focus vooral op de geïntegreerde concepten.

Download ook de visuele voorstelling van de concepten op de eerste lijn.

 

Bij SAM, steunpunt Mens en Samenleving houden we al vijf jaar de vinger aan de pols: van maatschappelijk kwetsbare mensen en van de sociale professionals die hen ondersteunen. Voor ons vijfjarig bestaan in 2023 kiezen we ‘de eerste lijn’ als jaarthema: een domein waarin veel beweegt dat rechtstreekse gevolgen heeft voor het sociaal werk en voor de mensen in een kwetsbare positie. Deze publicatie is een eerste initiatief binnen dat thema.

Lifa Ouald Chaib
Uitgever:
SAM, steunpunt Mens en Samenleving
Publicatiedatum:
2023