Image
Leidraad De Stek
Brochure

De STEK. Sterke zet voor sociale bescherming

De STEK
Samenwerken

Een leidraad

Onderbescherming aanpakken in je buurt of gemeente. Hoe doe je dat? Hoe werk je aan sterkere netwerken en betere sociale bescherming? De STEK-praktijken willen precies daarop focussen. SAAMO en SAM werkten samen een leidraad uit voor iedereen die zelf zo’n STEK-praktijk wil opzetten.

De STEK-praktijken zijn ontmoetingsplaatsen in de nabije omgeving waar mensen makkelijk binnenlopen en warm onthaald worden. Het zijn ook informele ontmoetingsplekken. Bezoekers komen er voor een babbel of om bij te leren.

Mensen vinden er de weg naar het hulp- en dienstverleningsaanbod. Bezoekers en sociaal werkers denken bovendien samen na over oplossingen voor betere sociale bescherming en leggen die voor aan dienstverlenende instanties en het beleid.

In de STEK werken sociaal werkers van verschillende organisaties en disciplines nauw samen: hulpverleners, opbouwwerkers, jeugdwerkers, sociaal-cultureel werkers en andere. Ook vrijwilligers leveren een waardevolle bijdrage.

In het gevarieerd aanbod aan activiteiten is er extra aandacht voor bezoekers in een maatschappelijk kwetsbare positie en voor hefbomen die meer en betere sociale bescherming vorm kunnen geven.

Deze brochure vertelt je wat het model de STEK precies is, hoe het werkt en hoe je zelf aan de slag kan. Met veel links naar verhalen, realisaties en ervaringen van bestaande STEK-praktijken.

Sanghmitra Bhutani (SAM) en Mattia De Pauw (SAAMO)
Uitgever:
SAM en SAAMO
Publicatiedatum:
2023