Welke roerende goederen niet vatbaar voor beslag?

19 mei 2021
inboedel

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers ligt een wetsvoorstel voor om de lijst van roerende goederen die niet voor beslag vatbaar zijn te actualiseren en uit breiden (wetsvoorstel 0373/001 ‘tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de niet voor beslag vatbare goederen’). Het voorstel wil ook enkele procedureregels ter zake aanpassen.

Op 20 april was SAM uitgenodigd op een hoorzitting in de Kamercommissie Justitie over het wetsvoorstel. Onze boodschap was vierledig:

  1. Goederen met een emotionele waarde moeten uitgesloten blijven van beslag, evenals apparaten die toegang geven tot het internet. Zo garandeer je voor mensen in schulden een menswaardig bestaan.
    Het is goed dat het wetsvoorstel dit onder bepaalde voorwaarden mogelijk wil maken.
  2. Mensen in schulden moeten beter geïnformeerd worden bij beslag. Zij moeten weten welke goederen niet in beslag genomen mogen worden. Ze hebben nood aan duidelijk verwoorde informatie over de juridische en sociale hulp die ze kunnen krijgen, en over de termijn waarbinnen ze moeten reageren. Die informatie staat minstens op het beslagexploot zelf, maar nog beter in een toegankelijke brochure. De termijnen moeten verlengd worden.
    Ook dit staat in het wetsvoorstel.
  3. Misbruik van beslag als drukkingsmiddel wordt niet tegengegaan in dit wetsvoorstel. Dat betreuren we. Een openbare verkoop die meer kost dan de verkochte goederen kunnen opbrengen, zou verboden moeten worden. Gerechtsdeurwaarders zouden de invordering in zulke situaties moeten stopzetten en een proces-verbaal van niet-bevinding registreren in het Centraal Register Beslagberichten. Zo worden verdere beslagen tijdelijk onmogelijk.
  4. Los van andere wetsvoorstellen en bredere discussies over meer humane invordering van schulden en meer slagkrachtige schuldhulpverlening, hoopt SAM dat dit voorstel snel goedgekeurd wordt, omdat het wel degelijk verbeteringen bevat.

Download hieronder de uitgebreide nota die SAM overhandigde aan de commissieleden

 

(Foto Jazella via Pixabay)

Download de SAM-nota voor de hoorzitting Kamercommissie Justitie
Download
Beslagbare goederen en aanverwante problemen in de schuldhulpverlening
20 april 2021