Wat zijn de rechten van de kinderen en jongeren met wie ik werk?

20 oktober 2022
Jeugdrecht.be figuurtje

 

Vind jij de weg al naar Jeugdrecht.be?

  • Mogen leerkrachten of begeleiders een jongere verplichten om een urinetest af te leggen om druggebruik na te gaan?
  • Mogen ouders zomaar geld afhalen van de bankrekening van hun minderjarig kind?
  • Moeten anderen geïnformeerd worden wanneer een minderjarige zwanger wordt?

Als sociale professional zit je vaak met dergelijke vragen vanuit concrete situaties in je praktijk. Je wil weten wat de rechten zijn van de kinderen en jongeren met wie je werkt. Hoe wordt de regelgeving toegepast?

 

Jeugdrecht.be is jouw bron van praktische, betrouwbare en relevante informatie. We leggen zoveel mogelijk de link naar praktijksituaties uit de jeugdhulp.

Jeugdrecht.be is een product van SAM, steunpunt Mens en Samenleving. Onze ambitie: een plek bieden waar je snel de juiste juridische informatie vindt voor jouw werkpraktijk. Begrijpelijk en toegankelijk, ook voor wie geen juridische opleiding heeft .

Helpdesk

Heb je als praktijkwerker specifieke vragen over rechten van kinderen en jongeren, en vind je het antwoord niet onmiddellijk op Jeugdrecht.be? Dan is er ook nog onze helpdesk.

Jeugdrecht.be en de helpdesk zijn vrij te raadplegen.

Ontdek Jeugdrecht.be