Tijdelijke verhoging beslaggrenzen verlengd tot 30 september 2021

05 juli 2021
spaarvarken mondmasker

Je inkomsten zijn deels beschermd. Een schuldeiser kan niet zomaar al je inkomen afnemen om een openstaande schuld te doen betalen. De wet stelt grenzen aan het beslag dat schuldeisers kunnen leggen op iemands inkomen.

Sinds 2020 waren die zogenaamde beslaggrenzen verhoogd, om de mogelijke financiële achteruitgang ten gevolge van de coronacrisis te verzachten voor wie te maken krijgt met beslag op loon of bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering.

Deze maatregel is nu opnieuw verlengd tot 30 september 2021.

Toelichting

Artikel 6 van de Wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 voorzag in een tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels (20%). Het gaat over de drempels opgenomen in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek.

Concreet gaat het om deze verhogingen:
 
“ 1° het bedrag van 27 000 frank, aangepast tot 1 138 euro, wordt verhoogd tot 1 366 euro;
2° het bedrag van 29 000 frank, aangepast tot 1 222 euro, wordt verhoogd tot 1 467 euro;
3° het bedrag van 32 000 frank, aangepast tot 1 349 euro, wordt verhoogd tot 1 619 euro;
4° het bedrag van 35 000 frank, aangepast tot 1 475 euro, wordt verhoogd tot 1 770 euro;
5° het bedrag van 50 euro, aangepast tot 70 euro, wordt verhoogd tot 84 euro.”

Deze maatregel (van toepassing sinds 20 juni 2020) is al meermaals verlengd, een laatste keer tot 30 juni 2021. In een recent Koninklijk Besluit van 24 juni (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 juni) staat te lezen dat deze maatregel opnieuw verlengd wordt tot 30 september 2021.

 

 

(Foto Konstantin Evdokimov - Unsplash)