Sociaalwerkconferentie: wij hebben er zin in

07 april 2022
Sociaalwerkconferentie visual

Heel wat SAM-medewerkers zetten mee hun schouders onder de Sociaalwerkconferentie, als organisatoren van sessies en als sprekers. Dit zijn sessies waar wij met veel enthousiasme aan bijdragen:

Nabijheid in digitale tijden

We breken een lans voor internet als mensenrecht en laten we ons inspireren door sterke digitale sociaalwerkpraktijken die nabijheid in tijden van afstand mogelijk maken.

Hulpverlening op mensenmaat pakt onderbescherming aan

Onderbescherming is een robuust probleem met vele gezichten. Twee praktijken tonen dat hulpverlening hertekenen werkt. Bij Cabrio biedt sectoroverschrijdend en multi-disciplinair werken als dedicated team een betere hulpverlening voor dak- en thuislozen. Bij  OCMW Beveren verbeteren ze de rechtentoekenning bij cliënten door middel van een Service Design-traject.

Daar waar het schuurt: politiseren in het veld

Sociaal werkers zien in hun praktijk veel structureel sociaal onrecht dat niet onder de radar kan blijven. Daarom moeten ze sociale problemen publiek maken. Drie sociaal werkers vertellen hoe politisering schuurt in hun eigen praktijk en in de samenleving. We gaan samen op zoek naar manieren hoe het sociaal werk meer kan politiseren.

Verandering maak je zelf

Impactevaluatie gaat over verandering. In deze sessie vertellen praktijkwerkers over hun ervaring met het werken met een veranderingstheorie.

Wat betekent nabijheid voor jou?

Nabijheid is een modewoord geworden. Wat betekent het en vooral, waarom en wanneer moeten we nabij zijn? De ervaringen van sociaal werkers en gebruikers staan centraal in deze sessie. 

Eerste lijn van de toekomst

Er beweegt van alles op de eerste lijn. Van de nieuwe nota ‘Vroeg en Nabij’, tot het Geïntegreerd Breed Onthaal. In dit debat kijken we naar die toekomst, door de bril van praktijkwerkers en gebruikers.  Hoe zouden zij die graag zien?

Inkijk in een impacttraject

Solidair Mobiel Wonen toont hoe zij ‘impact’ meenamen in hun woonproject. CAW Antwerpen en CAW Oost-Vlaanderen vertellen over het pad dat zij lopen rond hun hulpverleningsmodule ‘ambulante woonbegeleiding’.

Meer details? Check hier het volledige programma