Onze beleidsacties rond schuldhulpverlening

03 september 2021
tekstballon

Het team Schulden van SAM heeft niet stilgezeten deze zomer. Een overzicht van de recente beleidsacties:

  • We stuurden een brief naar minister van Justitie Vincent Van Quickenborne met een vraag tot overleg over de aangekondigde uitrol van het Centraal Register Collectieve Schuldenregelingen en inhoudelijke hervormingen van de procedure zelf, met verwijzing naar ons memorandum.
  • Er zijn heel wat nieuwe initiatieven en (wet)voorstellen in de wereld van de schuldhulpverlening en -invordering. Zie je het bos door de bomen niet meer? Lees dan alvast de politieke nota die het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) opstelde in samenwerking met SAM, het Observatorium Krediet en Schuldenlast en het Brussels steunpunt voor de diensten schuldbemiddeling. De nota is begin juli overhandigd aan minister van Armoedebestrijding Lalieux en aan minister Van Quickenborne.
  • Ook de CAW-groep nam deze input mee naar een dialoogtafel over ‘fiscale hervorming’ met minister van Financiën Vincent Van Peteghem.
Kritisch advies bij de nieuwe oplossingen en initiatieven om de overmatige schuldenlast bij particulieren een halt toe te roepen (BAPN)
Fiscale hervorming: hefboom voor het terugdringen van armoede en sociale uitsluiting
Download
Aanbevelingen vanuit de CAW's