Drie jaar ondersteuning voor casemanagers Zorg

08 maart 2023
veelkleurige pionnen

Bijna drie jaar geleden startte SAM een ondersteuningsproject op voor de casemanagers Zorg, die actief zijn in activeringstrajecten voor en met mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het project wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid. Lees er meer over in dit bericht uit oktober 2020.

SAM organiseerde een reeks leeractiviteiten voor de casemanagers, we ontwikkelden kennisproducten op hun maat en we volgden het hele beleidsproces naar het hernieuwde werk-zorg-decreet nauwgezet op, vanaf de voorbereiding tot en met de definitieve goedkeuring. Om die kennis en informatie goed te kunnen delen met de casemanagers zelf, werkten we een online platform ‘Teams Casemanagers Zorg’ uit. Uit een recente bevraging bleek dat de casemanagers dat aanbod wel konden waarderen.

Meer informatie vind je in deze documenten:

  • visienota: ‘Werk-zorg activeringstrajecten vanuit een kracht- en herstelgerichte visie
  • Inspiratienota: ‘Wat is casemanagement?
  • de resultaten van de bevraging bij de casemanagers zorg over de leerondersteuning

Momenteel bevinden we ons in een transitieperiode. Het huidige decreet geldt nog tot 1 juli 2023, maar de voorbereidingen voor de uitvoering van het nieuwe decreet zijn volop aan de gang (met onder meer erkenningsaanvragen en netwerkuitbouw).

Hoe de toekomst van het ondersteuningsproject er bij de ingang van het nieuwe decreet zal uitzien, is nog niet duidelijk. In de huidige periode blijven we alvast verder werken om casemanagers te ondersteunen bij hun opdrachten en bij de implementatie van het nieuwe decreet.   

Meer informatie: Kristin Nuyts, tel. 0492 73 54 27.

Download de visienota
Download
Werk-zorg-activeringstrajecten vanuit een kracht- en herstelgerichte visie.
Download de inspiratienota: Wat is casemanagement?
Download de bevraging over leernoden
Download
De resultaten van de bevraging bij casemanagers Zorg over de leerondersteuning.