De O uit GBO: de onthaalfunctie centraal

06 april 2022
samen rond de tafel

Cursussen en lerende netwerken voor GBO-medewerkers

In een GBO gaan OCMW, CAW en de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen (DMW) nauw samenwerken, om de toegankelijkheid van de hulpverlening voor burgers te verbeteren en onderbescherming aan te pakken. GBO staat voor Geïntegreerd Breed Onthaal. Logisch dus dat we in ons cursusaanbod voor GBO-medewerkers dit jaar de onthaalfunctie van het samenwerkingsverband centraal zetten.

De vraag is ook groot: GBO-medewerkers zijn op zoek naar kennis over specifieke onderdelen van die onthaalopdracht. SAM werkte voor hen een reeks cursussen uit over de verschillende elementen uit die opdracht. De focus ligt op kennisoverdracht en op het omzetten van die kennis in de praktijk.

Wat zijn die elementen van de onthaalopdracht van het GBO? Het zijn er veel: outreachend werken, proactief werken, aanklampend werken, brede vraagverheldering en rechtenverkenning, infodeling/beroepsgeheim, betrokkenheid/opvolging en politiserend werken.

De eerste cursus start al in mei: het webinar Omgaan met moeilijk begrijpbaar gedrag biedt een inleiding op het kader ‘emotionele ontwikkeling’. Dat helpt professionals en andere betrokkenen om mensen de gepaste ondersteuning te bieden. Deze cursus staat open voor alle sociale professionals op de eerste lijn.

In november volgt een intensieve workshop voor GBO-medewerkers over proactieve rechtenverkenning: welke sociale rechten zijn er voor cliënten, en op welke manier kan ik ze toepassen in mijn samenwerkingsverband?

Lerende netwerken voor praktijkwerkers GBO

Per provincie in Vlaanderen gaan we intussen aan de slag met lerende netwerken voor praktijkwerkers GBO. Met als doel: leren van elkaar. De deelnemers wisselen ervaringen uit: hoe zetten ze de theorie van GBO om naar de praktijk? We werken op maat van de deelnemers en hun noden.

Community

Eind januari lanceerden we ook al de GBO community; een online platform voor GBO-coördinatoren en stuurgroepleden met als doel om de GBO-kernpartners (CAW, OCMW en DMW) beter met elkaar te laten samenwerken. Lees er hier meer over

 

Op de hoogte blijven van ons GBO-aanbod? Abonneer je op de SAM-nieuwsbrief (vink als interesseveld ‘Lokaal sociaal beleid/GBO’ aan!)

 

 

(Foto Hebi B. via Pixabay)