De Lokale ArmoedeBarometer - tweede editie

08 september 2021
kaartje vlaanderen

In welke Vlaamse steden en gemeenten is er vandaag een stevig lokaal armoedebeleid? Op die vraag geeft de Lokale ArmoedeBarometer van Decenniumdoelen een antwoord. De tweede editie (LAB2) is vandaag gelanceerd.

Uit de cijfers blijkt dat armoedebestrijdingsbeleid voor veel gemeenten een duidelijke beleidsprioriteit is. Toch hinken andere gemeenten (ver) achterop. De LAB2 ziet hier een gebrek aan ambitie.

Daarom dient de barometer ook als inspiratiebron voor steden en gemeenten. Met andere woorden wat kunnen gemeenten meenemen naar het eigen grondgebied, en hoe kunnen ze van elkaar leren?

Decenniumdoelen kijkt voor armoedebestrijding niet enkel naar het lokale niveau. De Vlaamse en federale overheid moeten verantwoordelijkheid opnemen. Decentraliseren zonder duidelijke kaders en zonder duidelijke financiering ondermijnt de grondrechten van mensen. Lokaal armoedebeleid heeft nood aan duidelijke afdwingbare doelen, kaders en financiële middelen gekaderd binnen een stevig Vlaams en federaal armoedebeleid
.

SAM is een van de vele organisaties die de campagnes van Decenniumdoelen ondersteunen.

Raadpleeg de resultaten van het onderzoek per gemeente