Op komst: appstore voor welzijn en geestelijke gezondheid

02 september 2020
tientallen app-icoontjes

Er bestaan heel wat goede tools om online hulp te bieden, maar vaak zijn ze niet bekend genoeg. Het is voor sociale professionals en hulpverleners ook niet eenvoudig om in te schatten wat de kwaliteit ervan is.

Netwerk Onlinehulp Vlaanderen, Steunpunt Geestelijke Gezondheid en SAM gaan daarom samen een appstore bouwen voor welzijn en geestelijke gezondheid. Het wordt een overzichtelijk platform met minstens tachtig toegankelijke, betrouwbare en privacyveilige apps rond welzijn en geestelijke gezondheid. De appstore is bestemd voor hulpverleners, maar ook voor burgers die zelf aan hun gezondheid en welzijn willen werken.

Timing

Eind december 2020 lanceren we een website met de eerste dertig gescreende apps. We baseren ons op begrijpelijke kwaliteitscriteria, met veel oog voor gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid.

Tegen eind maart 2021 zal de appstore ook een gebruiksvriendelijke zoekfunctie hebben, en komen er nog eens veertig gescreende apps bij. Ontwikkelaars zullen dan ook zelf apps kunnen aanleveren ter screening. Er komt een procedure waarmee ze kunnen aantonen dat ze voldoen aan de kwaliteitscriteria.

De appstore zal voortdurend geactualiseerd worden, mede dankzij de ondersteuning vanuit het Vlaams departement Welzijn, Volksgezondheid, Gezin. Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) heeft het project goedgekeurd. Meer dan vijftig zorg- en welzijnsorganisaties en technologie-ontwikkelaars zijn lid van de begeleidingsgroep.

Lees meer op de website van Onlinehulp Vlaanderen

 

(foto Pixabay)