Wat is Sterk Sociaal Werk?

Actieplan Sterk Sociaal Werk
Samenwerken
Image

De identiteit en de positie van sociaal werk versterken in Vlaanderen en daarbuiten. Dat is de missie van Sterk Sociaal Werk, een platform van een brede groep partners uit het werkveld, het onderwijs en de Vlaamse overheid. 

Het DNA van sociaal werk 

Sociaal werk heeft als doel om mensenrechten en sociale rechtvaardigheid realiseren.  

5 krachtlijnen

In 2018 vond de eerste Sociaalwerkconferentie plaats. Daar werden de 5 krachtlijnen voor sociaal werk voorgesteld: 

 1. Nabijheid  
 2. Politiserend werken 
 3. Procesmatig werken 
 4. Generalistisch werken 
 5. Verbindend werken 

Iedere sociale professional werkt op de een of andere manier rond deze krachtlijnen. Deze krachtlijnen zijn met elkaar verbonden en kunnen elkaar zelfs versterken.  Lees meer over de krachtlijnen. 

3 functies

Daarnaast definiëren we 3 belangrijke functies van sociaal werk: 

 1. De waarborgfunctie: ervoor (trachten te) zorgen dat alle mensen en groepen krijgen waar ze recht op hebben 
 2. De laboratoriumfunctie: nieuwe praktijken ontwikkelen door te experimenteren, die mogelijke verandering in onze samenleving kunnen voor-beelden 
 3. De sociaal-politieke functie: streven naar sociale verandering door machts- en onderdrukkingsmechanismen in vraag te stellen. De mensenrechten vormen daarbij het kompas: het geeft de richting aan waar we met de samenleving naartoe willen. 

Het actieplan 

Als Sterk Sociaal Werk ontwikkelden we een Vlaams Actieplan dat loopt van 2020 tot 2024. Daarin definiëren we 8 maatschappelijke uitdagingen waarrond Sterk Sociaal Werk met vele partners aan de slag gaat. Ontdek de 8 maatschappelijke uitdagingen.  

Na de tweede Sociaalwerkconferentie in 2022 kozen we vijf speerpunten voor de laatste twee jaar van het actieplan: 

 1. Organisatie van een Europese Sociaalwerkconferentie op 25 en 26 april 2024, naar aanleiding van het Europees voorzitterschap van België 
 2. Rechtvaardige duurzaamheid 
 3. Draagvlak voor sociaal werk en politiserend werken 
 4. Sterk Sociaal Werk op de eerste lijn 
 5. Krapte op de arbeidsmarkt 

Lees meer over de rol van SAM in Sterk Sociaal Werk