Praktijkverhaal

Vertrouwen in het sociaal werk: het verhaal van de egel

Toegankelijkheid

Mensen in een kwetsbare situatie zijn allemaal uniek. Toch hebben ze allemaal iets met elkaar gemeen: ze hebben iets kostbaars te beschermen, iets wat in gevaar is. Bijvoorbeeld een kind, hun mentale gezondheid, een woonplek of een relatie met een persoon.

De metafoor van de egel

Dat gevaar uit zich in een houding van wantrouwen: mensen wegduwen, niet geholpen willen worden of grote emoties vertonen. Dat is vergelijkbaar met een egel die zijn stekels opzet tegen gevaren van buitenaf. 

Begrip hebben voor de situatie waar de egel in zit, is een voorwaarde om te kunnen werken in vertrouwen. Dat beseft ook het armenkoor van ‘Onze Rijkdom’ die met de metafoor van de egel aan de slag ging voor het lied ‘Egeltje’, gemaakt in samenwerking met SAM en CAW. 

Vertrouwen in een afhankelijkheidsrelatie

De metafoor van de egel toont dat wie vanuit een kwetsbare situatie in contact komt met een sociale professional, een afhankelijkheidsrelatie heeft. De kwetsbare egel kan het niet (meer) alleen en moet vertrouwen hebben in anderen. Dat houdt risico's in: zal de ander mijn verwachtingen niet schaden? Kan ik mijn lot en dat van wat mij dierbaar is, wel in andermans handen leggen?

Greet, Anne en Erik van de cliëntenraad CAW Antwerpen leggen in onderstaande video uit hoe zij omgaan met deze vragen. Hun boodschap: wie vertrouwen geeft, krijgt vertrouwen

Werken in en met vertrouwen, hoe doe je dat?

Dat vertrouwen heel belangrijk is bij het werken met mensen in een kwetsbare positie, is duidelijk. Hoe je dat op een goede manier kan aanpakken, lees je in dit artikel.