Onderzoek

Politiseren: wat werkt?

Actieplan Sterk Sociaal Werk
Sociale inclusie
Image
menigte microfoon

Actieonderzoek PARKS

Het sociaal werk moet meer inzetten op politiseren. Maar wat werkt daarin goed en wat is ervoor nodig? Het actieonderzoek PARKS gaat ernaar op zoek.

Elke samenleving creëert onvermijdelijk uitsluiting. Ze bepaalt wie erbij hoort en wie niet. Het sociaal werk zit daar met zijn neus op. Het brengt allerlei voorzieningen naar de mensen. Zo overbrugt het de kloof tussen rechten op papier en rechten in de praktijk. 

Maar vaak stelt het daarbij ook vast hoe onvolmaakt en onrechtvaardig die diensten zijn. Soms werkt het sociaal werk zelfs actief mee aan uitsluiting, in situaties waar het zelf disciplinerend en controlerend moet werken.

Tegelijkertijd heeft het een bevoorrechte positie, want het kan kwesties van sociale uitsluiting publiek maken. En ijveren voor een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving.

Daarom moet het sociaal werk meer inzetten op politiseren. We spreken van 'politisering' als het gaat om praktijken die bijdragen aan het publieke meningsverschil. Het zijn praktijken die gaan over de organisatie van een rechtvaardige, duurzame en democratische samenleving. Hoe doe je dat? Hoe kan het sociaal werk zijn politiserende rol ten volle opnemen en wat heeft het daarvoor nodig?

Spanningsveld

De noden en de behoeften van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie zijn niet het enige vertrekpunt van het sociaal werk. De overheid stelt regels en kaders vast. Ook de maatschappelijke context bepaalt de speelruimte. Hoe kan het sociaal werk haar politiserende rol binnen dit spanningsveld opnemen? Wat hebben sociaal werkers daarvoor nodig?

Op deze vragen zoeken we met PARKS antwoorden. PARKS is een actieonderzoek naar de werkzame elementen van politiserend sociaal werk. Een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving en VOSW – Vlaamse Opleidingen Sociaal Werk.

Met verschillende deelonderzoeken in 2021-2023 bouwen we kennis en expertise op over politiserend sociaal werk. We doen dat samen met de Vlaamse sociaalwerkopleidingen. We gaan in dialoog met de sociaalwerkpraktijk. We bouwen een breed netwerk uit om kennis en expertise te ontwikkelen. Op basis van die kennis ontwikkelen we dan een model politiserend sociaal werk.

Zo draagt SAM bij aan de speerpuntactie ‘politiserend werken’ van Sterk Sociaal Werk.  

Meer weten over PARKS? Download hieronder de gedetailleerde info