26 oktober 2022
Online

Webinar: Inclusie en handicap

horde

Beleidsmakers, sociale professionals, onderzoekers, belangenorganisaties: we nemen allemaal het woord inclusie in de mond. Maar wat bedoelen we juist met dat begrip, en meer specifiek in relatie tot personen met een handicap? Hebben we het allemaal over hetzelfde? Dekt het woord niet vele ladingen, naargelang van wie het gebruikt?

Samen met mensen uit de academische wereld, organisaties, praktijkwerkers en gebruikers wil SAM het begrip 'inclusie' opnieuw ontdekken en inhoud geven.

  • Wat verstaan we juist onder ‘inclusie’?
  • Waar staan we op dit moment?
  • En waar willen we naartoe?

Kom mee dit concept verkennen dat niemand van ons onberoerd laat, en dat in onze samenleving meer dan ooit relevant is. In dit webinar op woensdagvoormiddag 26 oktober 2022 buigen we ons over inclusie als begrip, als streven en als must.

 

 

 

 

1. Verwelkoming en inleiding. Cindy Stevelinck (SAM)

2. Reflecties over de drie kernvragen van dit webinar

Op weg naar inclusie door gastvrije plekken te creëren in de samenleving. Vanessa Dermaut (vzw UNIE-K en UGent).

Deze presentatie kadert in het doctoraatsonderzoek van Vanessa Dermaut. Agentschap Innoveren en Ondernemen financierde haar onderzoek in het kader van een Baekeland-mandaat toegekend aan vzw Uniek en Universiteit Gent.

Inclusieve praktijk ondersteunen door inclusieve wetenschap. Wim De Rop (vzw ONDO) en Bea Maes, (KULeuven, Onderzoekseenheid Gezins- en orthopedagogiek) maken deel uit van de Academische Werkplaats  Inclusie en Ondersteuning

Alle onderzoeksprojecten van die academische werkplaats richten zich op verbetering van de professionele praktijk om de inclusie te verhogen. Academici en mensen uit de praktijk werken er evenwaardig samen.

De academische werkplaats is een samenwerking van de KU Leuven (Bea Maes), LUCAW (Koen Hermans) en HOGent (Claudia Claes) met voorzieningen in de regio’s Leuven, Antwerpen en Gent.

3. Debat met een panel van ‘kritische stemmen’: ouders, ervaringsdeskundigen en natuurlijk netwerk

4. Uitwisseling met de deelnemers, in kleinere groepen: waar willen we naartoe? Wat en wie hebben we daarvoor nodig?

VOOR WIE

Directies, stafmedewerkers, sociale professionals en alle geïnteresseerden in de ontwikkelingen rond inclusie.

WANNEER

Woensdag 26 oktober 2022

Van 9u30 tot 13u. 

WAAR

Online via zoom

WAT KOST HET

10 euro 

Ingeschreven, maar kan je toch niet deelnemen? Check onze annuleringsvoorwaarden.
Factuur- en annuleringsvoorwaarden | samvzw

CONTACT 

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met cindy.stevelinck@samvzw.be 

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met activiteiten@samvzw.be

Mooi, je hebt interesse!

HEB JE DE JUISTE FACTURATIEGEGEVENS BIJ DE HAND?

Onmiddellijk na inschrijving ontvang je een factuur. 0p basis van de info die jij ingeeft. Vermijd administratieve kosten voor wijzigingen aan die factuur (10 euro) en check eerst even bij jouw organisatie
- op welke naam de factuur moet staan
- wat het ondernemingsnummer is
- of op de factuur een bestelbonnummer moet staan.