23 maart 2023
Online

Religie en sociaal werk: Mieke Schrooten en Mourad Attalhaoui

Mieke Schrooten en Mourad Attalhaoui

Spraakmakers over prangende maatschappelijke thema's

Door SAM en Sociaal.Net

Het Leger des Heils, islamitisch geïnspireerde geldinzamelingen voor gezinnen in armoede, voedselbanken van de Pinkstergemeenschap … : in onze superdiverse samenleving is religieuze en levensbeschouwelijke solidariteit niet meer weg te denken.  Zeker nu de overheid zich steeds vaker terugtrekt, willen informele spelers de leemtes vullen.

Het sociaal werk voelt zich soms ongemakkelijk bij dit soort vormen van solidariteit. Het associeert religie vaak met paternalisme, autoriteit en bekeringsdrang. Maar dat is slechts de helft van het verhaal.

Religieus engagement biedt ook kansen. Zo tonen deze initiatieven waar de maatschappelijke noden liggen. Ze bereiken ook groepen die het reguliere sociaal werk niet bereikt. En ze laten zien dat religie en levensbeschouwing nog wel degelijk aanwezig zijn in onze samenleving.

In dit webinar schetsen Mieke Schrooten en Mourad Attalhaoui een beeld van de brede waaier aan religieus geïnspireerde solidariteitsinitiatieven in Vlaanderen en Brussel. Ze lichten ook de kansen en valkuilen toe.

Sprekers

Mieke Schrooten is onderzoekster en docente sociaal werk aan de Odisee Hogeschool en de Universiteit Antwerpen. Als auteur van het boek ‘Sociaal schaduwwerk’ bracht ze het debat op gang over hoe informele sociaalwerkactoren en het formele circuit beter met elkaar kunnen samenwerken en hoe ze elkaar onderling kunnen versterken.

Mourad Attalhaoui is buurtwerkcoördinator bij SAAMO Antwerpen. Als opbouwwerker rondde hij enige tijd geleden het project ‘Moskeeën en islam in de stad’ af.

 

Lees het interview met Mieke en Mourad op Sociaal.Net

 

Foto: © Sociaal.Net / Lisa Develtere

 

 

Dit webinar is een samenwerking van SAM, steunpunt Mens en Samenleving en Sociaal.Net.

Logo's SAM en Sociaal.Net

 

VOOR WIE

Sociale professionals

WANNEER

Donderdag 23 maart 2023.

We starten om 10.30 uur en eindigen om 12.30 uur.

WAAR

Online

OPNAME

We nemen dit webinar op. Bij inschrijving geef jij je akkoord hiervoor.
Wens je op geen enkel ogenblik herkenbaar in beeld te komen? Zet dan tijdens het webinar je camera af en wijzig je naam in Anoniem.

WAT KOST HET

10 euro

Ingeschreven, maar kan je toch niet deelnemen? Check onze annuleringsvoorwaarden.
Factuur- en annuleringsvoorwaarden | samvzw

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen: geert.schuermans@samvzw.be of floris.goethals@samvzw.be

Voor algemene vragen: activiteiten@samvzw.be

Mooi, je hebt interesse!

HEB JE DE JUISTE FACTURATIEGEGEVENS BIJ DE HAND?

Onmiddellijk na inschrijving ontvang je een factuur. Op basis van de info die jij ingeeft.
Vermijd administratieve kosten voor wijzigingen aan die factuur (10 euro).
Check daarom volgende zaken eerst bij jouw organisatie:

  • Op welke naam moet de factuur staan?
  • Wat is het ondernemingsnummer?
  • Moet er een bestelbonnummer vermeld worden?

E-factuur nodig?
We verzenden de facturen als pdf. Wil jouw organisatie alleen e-facturen? Vul dan als ‘kortingscode’ E-FACTUUR in. We hebben dan ook je bestelbonnummer of referentie nodig. Bij wijzigingen aan de factuur (naam, ondernemingsnummer, bestelbonnummer, ...) rekenen we een administratieve kost (10 euro) aan.