20 december 2022
Antwerpen

Outreachend werken voor GBO-leidinggevenden

Playmobil poppetjes rond een tafel

‘Outreachend werken’ is een van de elementen van de onthaalopdracht van het Geïntegreerd Breed Onthaal. Veel leidinggevenden in een GBO zoeken nog naar houvast voor dat concept: hoe vullen we dat in, en hoe gaan we het inbedden? 

Ben jij op zoek naar een gedeelde visie op outreachend werken in een GBO? Wil je zicht krijgen op de randvoorwaarden? Weet je niet hoe te beginnen? In december organiseert SAM twee cursusdagen over outreachend werken, speciaal voor leidinggevenden bij GBO’s.

Wat mag je verwachten? 

De eerste dag krijg je een theoretische introductie in het outreachend werken. Wat is het? Waarom is het belangrijk om erop in te zetten? Hoe begin je eraan? Wat zijn randvoorwaarden? En hoe coach je outreachers?

De tweede dag maken we de vertaalslag naar de praktijk van het GBO. Wat betekent dit kader nu voor onze praktijk? Hoe zetten we het om naar een GBO-context en wat is daarvoor nodig? We trekken tijd uit om uit te wisselen en stil te staan bij vragen. Samen benoemen we de vervolgstappen die nodig zijn om op een goede manier outreachend te gaan werken in de GBO-context. Ook het thema veiligheid en ondersteuning komt daarbij aan bod.

Begeleiders

Tamara Laevaert, Ward Christens en Koen Spiessens, stafmedewerkers bij SAM, hebben een jarenlange ervaring met outreachend werken. 

VOOR WIE

Voor coördinatoren/trekkers van de samenwerkingsverbanden GBO.
Je bent op zoek naar de invulling van het begrip out-reachend werken, en naar houvast om er in je organisatie mee aan de slag te gaan.

WANNEER

Dinsdag 20 december 2022. 

Donderdag 26 januari 2023.

Telkens van 9.30 uur tot 16.30 uur. 

WAAR

Rode Kruis Antwerpen, Belgiëlei 34, 2018 Antwerpen.
Albertzaal A+B.

WAT KOST HET

Gratis, maar je moet je wel inschrijven.

AANTAL DEELNEMERS

Maximaal 20 deelnemers.

Inschrijven kan tot en met donderdag 10 november.

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen: Lifa.Oualdchaib@samvzw.be

Voor praktische vragen: activiteiten@samvzw.be 

CORONAVEILIGHEID

SAM zorgt voor coronaveilige omstandigheden bij al zijn activiteiten: ventilatie, CO2-meters, en mogelijkheid om afstand te houden in voldoende grote lokalen. We volgen ook de geldende maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus.  

Wat als de activiteit toch niet kan doorgaan wegens nieuwe coronamaatregelen? Dan organiseren we de activiteit online, of we stellen ze uit naar een latere datum. De annulatievoorwaarden voor onze leeractiviteiten blijven verder van kracht.