17 november 2023
Brussel

Het OCMW als motor tot armoedebestrijding

 

Studiedag

  • Wat hebben rechthebbenden nodig van een OCMW?

  • Hoe geven we maatschappelijk werkers ruimte voor sterk maatschappelijk werk?

  • Welk beleid moet daar tegenover staan?

Deze en andere vragen komen aan bod op de studiedag 'OCMW als motor tot armoedebestrijding'

Het OCMW heeft cruciale sleutels in handen om aan effectieve armoedebestrijding te werken. De unieke positie van maatschappelijk werkers die trajecten aangaan met rechthebbenden op OCMW-steun, kan moeilijke situaties doen keren. Met de stijgende armoede in het achterhoofd en de effecten van de opeenvolgende maatschappelijk crisissen, hebben we meer dan ooit nood aan sterke OCMW’s binnen een daadkrachtig Vlaams, Waals, Brussels en federaal beleid.

Daar denken we op de studiedag samen over na.

Schrijf je in via de website van SAAMO

 

Voor wie is de studiedag?

De studiedag richt zich tot mensen die geloven in een sterk OCMW: maatschappelijk werkers, sociaal werkers, OCMW-mandatarissen, onderzoekers en rechthebbenden op OCMW-steun.

 

Wie organiseert de studiedag?

De studiedag wordt georganiseerd door het Platform GPMI. Dit is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties:

Partnerorganisatis platform GPMI

 

 

strijdvaardige man

Op het programma

9:00: onthaal

9:30 – 9:35: verwelkoming – Griet Vielfont namens Platform GPMI

9:35 – 9:40: inleiding – Alexandre Lesiw namens POD-MI

9:40 – 10:25: key note speaker – Wim Van Lancker, professor Sociaal werk en Sociaal beleid aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (KU Leuven). Hij doet onderzoek rond armoedebestrijding en OCMW-beleid

10:25 – 11:25: een traject bij het OCMW, bekeken vanuit de bril van rechthebbenden

11:25 – 11:45: pauze

11:45 – 12:45: maatschappelijk werk bij het OCMW, bekeken vanuit de bril van maatschappelijk werkers

12:45 – 13:30: lunch

13:30 – 14:30: Collectif Cartach neemt ons mee in een interactieve tentoonstelling

14:30 – 15:15: gesprekstafels

15:15 – 15:45: pauze

15:45 – 16:30: een vernieuwende kijk op OCMW-beleid, in gesprek met:

  • Henk Van Hootegem vanuit het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
  • Katty Creytens vanuit Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN)
  • Alain Vaessen, vanuit de Federatie van OCMW’s
  • Vanessa De Greef, vanuit de Ligue Des Droits Humans

16:30 – 16:40: uitleiding– Griet Vielfont namens Platform GPMI

Wanneer? Vrijdag 17 november 2023, van 9 tot 16.40 uur

Waar? Brussel | Circularium (vlakbij station Brussel-Zuid), Bergensesteensweg 95, 1070 Anderlecht

Wat kost het? 20 euro
Gratis voor rechthebbenden OCMW en studenten

Schrijf je in via de website van SAAMO