07 maart 2023
Antwerpen

Beroepsethiek, beroepsgeheim en discretieplicht voor sociale professionals (voorjaar)

beroepsethiek

Als sociale professional probeer je een werkrelatie op te bouwen met je cliënt of buurtbewoner. Die werkrelatie vormt een belangrijke basis om je doelen te realiseren. Het beroepsgeheim en de discretieplicht zijn er precies om die relatie én je opdracht te beschermen. De wettelijke kaders kennen is daarbij één ding.

Maar onvermijdelijk krijg je ook te maken met situaties die vragen om afweging. Je moet keuzes maken in het handelen met je cliënt of buurtbewoner, je wordt dus geconfronteerd met morele dilemma's.

  • Op grond van welke argumenten neem je dan welke beslissing?
  • Hoe hou je daarbij rekening met de belangen van de betrokkenen?
  • Hoe integreer je regelgeving, zoals de wet op het beroepsgeheim, de discretieplicht én de wet op de privacy, in je beslissingen?

En dat alles vanuit de bekommernis om niet alleen een goede sociale professional te zijn, maar ook om 'het goede' te doen voor je cliënt of buurtbewoner, mét respect voor de juridische kaders.

In deze introductiecursus werken we met casussen over actuele thema' s (die je als deelnemer zelf aanbrengt). We ervaren daarbij dat er altijd een keuzemogelijkheid is: een vrije ruimte die je de mogelijkheid geeft om in een specifieke casus een bepaalde handeling te kiezen.

Deze cursus gaat daarom in op:

  • omgaan met morele dilemma's
  • de juridische basis van discretieplicht en beroepsgeheim
  • belangrijke ontwikkelingen van de voorbije jaren: radicalisering, intrafamiliaal geweld, complexe scheidingen, kindermishandeling, samenwerking enz.

VOOR WIE

Voor sociale professionals

WANNEER

7 maart 2023.

Van 9.30 tot 16.30 uur.

Past deze datum jou niet? Schrijf je hier in voor de vorming op 23 november (in Gent).

WAAR

In Mundo-a (zaal Berk), Turnhoutsebaan 139 A, 2140 Borgerhout (Antwerpen)

Bereikbaarheid: Waar vind je ons? - Mundo-a

WAT KOST HET

85 Euro

Inschrijven kan tot 14 februari 2023.

Ingeschreven, maar kan je toch niet deelnemen? Check onze annuleringsvoorwaarden.
Factuur- en annuleringsvoorwaarden | samvzw

AANTAL DEELNEMERS

Minimaal 12 deelnemers. Maximaal 20 deelnemers.

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen: kris.stas@samvzw.be

Voor algemene vragen: activiteiten@samvzw.be