21 mei 2021
Online

Basisvorming Emotionele Ontwikkeling reeks 4

SEO, een schaal om Emotionele Ontwikkeling in te schatten. Zegt het u al wat?

‘Emotionele ontwikkeling’ is de voorbije jaren een sleutelbegrip geworden bij de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Maar intussen bewijst dit verrijkende gedachtegoed ook bij tal van andere doelgroepen zijn nut: in het onderwijs, de jeugdhulp, sociaal werk.

Het emotioneel ontwikkelingsniveau goed inschatten is noodzakelijk om kwetsbare mensen met en zonder beperking ondersteuning op maat te bieden.

Wil je meer inzicht krijgen in het kader Emotionele Ontwikkeling om ermee aan de slag te kunnen in je eigen organisatie? Dan is deze basiscursus geknipt voor jou.

De online basiscursus beslaat vier halve dagen.

 

 

 

Het programma bestaat uit drie modules.

Module 1: conceptualisering

Je maakt kennis met het ontwikkelingsdynamisch model van Anton Došen en het gedachtegoed over emotionele ontwikkeling.

We staan stil bij de link tussen emoties, behoeften en gedrag. Behoeften motiveren mensen tot bepaalde gedragingen. En die gedragingen proberen wij in onze ondersteuning te sturen, te stimuleren of net te minderen, steeds vertrekkend vanuit het aankunnen van de cliënt en zijn emotionele basisbehoeften.

Het ontwikkelingsdynamisch kader helpt om na te gaan of de gedragingen aangepast zijn, afwijkend of te wijten aan bijvoorbeeld een onderliggende psychiatrische problematiek.
We gaan dieper in op de vijf fases van het model en hoe je ze kan herkennen bij jouw doelgroep van cliënten.
De nadruk ligt op de praktische toepassing van de theorie en vooral op de waardevolle kijk die dit kader meebrengt ten voordele van de cliënten en hun begeleiders.

Module 2: inschaling

We schetsen de achtergrond van de schaal, de SEO-R².
We werpen een blik op andere bestaande schalen of methodieken om emotionele ontwikkeling in te schatten, en we bekijken de voor- en nadelen van de SEO-R².
We gaan aan de slag met (zelf ingebrachte) casussen. Zo ervaren we proefondervindelijk de mogelijkheden van de schaal: de werkwijzen die je kunt hanteren, en de richtlijnen bij het scoren en interpreteren.

Let op: deze module is een kennismaking met de schaal en geen diepgaande training om de SEO-R² in te vullen. Wil je naast de basisvorming een diepgaande training rond de SEO-R²? Binnenkort lanceren we de tweedaagse SEO-certificeringscursus. Schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven (vink ‘emotionele ontwikkeling’ aan).

Module 3: ‘van inschatting naar ondersteuning’

Welke elementen neem je mee naar je begeleiding, wanneer je de inschatting hebt volbracht? Dat leer je in deze module.

We staan stil bij grote ankerpunten in begeleiding:

  • afstand en nabijheid in de relatie
  • de begeleidingsstijl
  • de structuur en begrenzing die iemand nodig heeft
  • de invulling van de activiteiten en de communicatie.

Ook probleemgedrag komt per fase aan bod.
We gebruiken daarbij de publicatie Van inschatting naar ondersteuning als praktische en concrete aanpakgids die je tegelijk ook doet nadenken.
We werken een casus uit, wat resulteert in een ondersteuningsplan voor de betrokken persoon.

 

Voor wie

Deze cursus is geknipt voor:

  • medewerkers van (kleine) organisaties die een dergelijke vorming niet op maat kunnen organiseren
  • nieuwe medewerkers bij organisaties die al met de schaal voor emotionele ontwikkeling aan de slag zijn
  • medewerkers die hun basiskennis grondiger willen beheersen.

Attest
Deelnemers die de cursus volledig volgen, krijgen een attest basisvorming SEO.

Wanneer

Vrijdagen 21-28 mei en 4-11 juni steeds van 9u tot 12u.

Trainers voor deze reeks zijn Marieke Jooren en Sanne Van den Abeele.

Er zijn nog 3 andere reeksen die steeds op een andere weekdag en uur starten, kijk hiervoor verder in de agenda. 

Waar

Achter je computer via Zoom.

De link naar het online platform ontvang je enkele dagen voor de start van de training.

Prijs

160€ voor de 4 halve lesdagen online 

Opgelet:
Om deel te kunnen nemen moet je in het bezit zijn van het boek SEO-R², dit kan je bestellen bij Garant.
De brochures "De juiste vraag" en "Over kunnen, aankunnen, moeten en willen" kan je gratis downloaden op onze site. 

Doordat wij deze activiteit online aanbieden omwille van de covid-epidemie kunnen wij de boeken niet zelf bezorgen. 

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met cindy.stevelinck@samvzw.be

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met activiteiten@samvzw.be