12 januari 2021
31 december 2021
Vlaanderen

Basisopleidingen schuldbemiddeling 2021

De basisopleiding schuldbemiddeling richt zich in de eerste plaats tot alle (toekomstige) hulpverleners van OCMW's, CAW's en samenwerkingsverbanden, die actief zijn binnen de budget- en schuldhulpverlening of die werken met mensen met budgetterings- en/of schuldproblemen.

Het decreet van 24-07-1996 stelt aan die OCMW's, CAW's en samenwerkingsverbanden namelijk enkele vereisten met het oog op het verkrijgen of behouden van een erkenning als instelling voor schuldbemiddeling. Zo moet een erkende dienst beschikken over een maatschappelijk werker en een jurist/advocaat. Deze maatschappelijk werker en jurist moeten allebei ofwel beschikken over minstens 3 jaar nuttige ervaring, ofwel een opleiding van ten minste 60 uren gevolgd hebben. Deze opleiding wordt onder de naam 'Basisopleiding schuldbemiddeling' aangeboden door SAM, steunpunt Mens en Samenleving en betreft dus deze opleiding. De personen die de opleiding succesvol beëindigen, krijgen een attest.

Ook hulpverleners betrokken bij de algemene sociale dienstverlening of andere deelwerkingen kunnen dankzij deze opleiding heel wat kennis vergaren en ervaring opdoen die nuttig en zelfs nodig zijn in hun dagelijkse werkpraktijk. Indien de capaciteit het toelaat, staat deze opleiding tot slot ook open voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen. 

 

Voor wie

De basisopleiding schuldbemiddeling richt zich in de eerste plaats tot alle (toekomstige) hulpverleners van OCMW's, CAW's en samenwerkingsverbanden, die actief zijn binnen de budget- en schuldhulpverlening of die werken met mensen met budgetterings- en/of schuldproblemen.

Waar

In het najaar 2021 zijn er drie reeksen basisopleidingen.

Die vinden plaats in Antwerpen, Gent en Hasselt. Of (deels) online, afhankelijk van de geldende coronamaatregelen.

Wanneer 

Verschillende startdata per locatie. De data maken we bij definitieve inschrijving bekend.

Wat kost het

De kostprijs voor het volgen van deze 11-daagse opleiding bedraagt

  • 1.300 euro voor de medewerkers binnen de erkende instellingen voor schuldbemiddeling (OCMW's, CAW's, en samenwerkingsverbanden) 
  • 1.400 euro voor anderen.

Contact

Heb je vragen? Neem contact op met activiteiten@samvzw.be

Om te kunnen deelnemen aan de basisopleiding schuldbemiddeling werken wij met pre-registraties. 

Voor het najaar 2021 zijn er nog plaatsen vrij. 

Je kandidatuur (of die van een medewerker) doorgeven? Mail naar activiteiten@samvzw.be