24 november 2022
Antwerpen

Basiscursus thuisloosheid

Dekens onder een bankje

Wat is thuisloosheid?
Waardoor ontstaat het?
Kunnen we thuisloosheid beëindigen?
Hoe kunnen we vanuit de hulpverlening effectief omgaan met thuisloosheid?  

Deze driedaagse basiscursus richt zich tot beginnende hulpverleners in de thuislozenzorg: je hebt minder dan een jaar ervaring in de thuislozenzorg. 

(Foto Adobe Stock) 

Wat is het opzet? 

Je krijgt inzicht in de problematiek van thuisloosheid en hoe thuisloosheid wordt bestreden. 

Je leert de principes van maatzorg toepassen, een maatplan opstellen en een ecogram maken. 

Je krijgt een toelichting over het model van motiverende gespreksvoering, en oefent doelgerichte interventies in.

Je leert omgaan met weerstanden. 

We behandelen veel voorkomende cliëntsituaties die te maken hebben met hygiëne, grenzen stellen, beroepsgeheim en deontologie. 

Thuislozen hebben ook rechten. Je leert werken met de rechtenverkenner en cases oplossen door rechtendetectie. 

Begeleiding

Aafje De Wacker, Jérôme Duchateau en Peter Brepoels. 

VOOR WIE

Voor wie begint te werken in de thuislozenzorg.

WANNEER

Driedaagse cursus op 24 november, 28 november en 1 december 2022.

Telkens van 9.30 tot 16.00 uur.

WAAR

Mundo-a (zaal Berk), Turnhoutsebaan 139A, 2140 Borgerhout (Antwerpen)

WAT KOST HET

240 euro

AANTAL DEELNEMERS

Minimaal 15 deelnemers. Maximaal 20 deelnemers.

Inschrijven kan tot 14 november 2022.

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen: peter.brepoels@samvzw.be

Voor algemene vragen: activiteiten@samvzw.be

CORONAVEILIGHEID

SAM zorgt voor coronaveilige omstandigheden bij al zijn activiteiten: ventilatie, CO2-meters, en mogelijkheid om afstand te houden in voldoende grote lokalen. We volgen ook de geldende maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus.  

Wat als de activiteit toch niet kan doorgaan wegens nieuwe coronamaatregelen? Dan organiseren we de activiteit online, of we stellen ze uit naar een latere datum. De annulatievoorwaarden voor onze leeractiviteiten blijven verder van kracht.

Dit is wat deelnemers vertellen over wat ze opstaken uit de basiscursus 

“Ik leerde vooral dat thuisloosheid beëindigd kan worden en dat enkele landen goed op weg zijn om dat ook daadwerkelijk te doen.” 

“Hoe ik de principes van krachtgericht werken in de praktijk kan brengen.” 

“Ik stak veel op van de uitwisseling tussen mensen die op verschillende diensten met thuislozen werken.” 

“Motiverende gespreksvoering en hoe ik die kan inzetten.” 

“Hoe help ik cliënten aan centen?” 

Mooi, je hebt interesse!

HEB JE DE JUISTE FACTURATIEGEGEVENS BIJ DE HAND?

Onmiddellijk na inschrijving ontvang je een factuur. 0p basis van de info die jij ingeeft.
Vermijd administratieve kosten voor wijzigingen aan die factuur (10 euro) en check eerst even bij jouw organisatie
- op welke naam de factuur moet staan
- wat het ondernemingsnummer is
- of op de factuur een bestelbonnummer moet staan.