Reach Out!

SAM ondersteunt praktijkwerkers in het actief bereiken van kwetsbare mensen.

Wil jij buiten de muren van je organisatie met de meest kwetsbare mensen aan de slag?

Wil jij dit op een actieve manier doen, gericht op het bevorderen van welzijn?

Vertrek jij hierbij vanuit een participatieve basishouding?

Wil jij aansluiting zoeken bij de leefwereld van kwetsbare mensen?

Wil jij streven naar wederzijdse afstemming tussen je doelgroep, hun netwerk, het maatschappelijk aanbod en de ruimere samenleving?

 

Check dan zeker het aanbod van Reach Out! en straathoekwerk.be