Mensen met een handicap

Ook wie mensen met een handicap ondersteunt kan bij SAM terecht. We stimuleren hen onder meer om rekening te houden met emotionele ontwikkeling als een bepalende factor in de hulpverlening en de zorg. Hiervoor werd het SEN-SEO project opgericht. 

Het SEN-SEO project is het werk van een kleine groep enthousiaste experten en praktijkwerkers. Samen met ons zetten ze een heuse beweging op van en voor medewerkers uit tal van organisaties en sectoren in Vlaanderen. De trekkers ontwikkelden ondertussen twee nieuwe schalen voor emotionele ontwikkeling (SEO-R² en de verkorte SEO-V) die respectievelijk eind 2015 en eind 2017 werden voorgesteld. Het project loopt ondertussen op een zestal sporen en verzorgt activiteiten in heel Vlaanderen (en zelfs daarbuiten). SEN-SEO kreeg in 2016 een eigen webstek, nieuwsbrief en huisstijl.

Ook in thema’s zoals vrijheidsbeperkende maatregelen, detentie/internering van mensen met een beperking, verslaving,  persoonsvolgende financiering, niet-aangeboren hersenletsel zijn wij actief.