Grondrechten

SAM ondersteunt opbouwwerkers in hun politieke kernopdracht met kwetsbare burgers.

Daarom ondersteunt SAM “Ieders stem telt 2018”, een project van Samenlevingsopbouw dat inzet op de lokale verkiezingen.

Ieders stem telt geeft mensen in maatschappelijk kwetsbare posities een megafoon. Zij mengen zich de komende maanden actief in het verkiezingsdebat en schuiven hun beleidsprioriteiten naar voor.

Net als hogere overheden hebben lokale besturen sleutels in handen voor reële verbeteringen in het dagelijks leven van mensen en gezinnen die kampen met achterstelling en uitsluiting

SAM ondersteunt opbouwwerkers om actief het gesprek aan te gaan met hun doelgroep en partnerorganisaties over hun beleidsprioriteiten over sociale thema’s

SAM wil mee het brede publiek in Vlaanderen ertoe bewegen sociaal te stemmen en de solidariteit tussen sterke en zwakke groepen in de samenleving bevorderen

Lees meer over de grote lijnen van de campagne