BLENDER

Gent
icoontje blender

 

Innovatie in online en blended werken in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg

Netwerkmoment voor hoger onderwijs, kenniscentra, werkveld en overheid

Waar: Arteveldehogeschool, Kantienberg, Gent
Wanneer: Donderdag 23 maart, van 9 tot 14 uur, netwerklunch inbegrepen.
Prijs: gratis

Schrijf je in
 

Online en blended welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg zijn in volle evolutie. Onderzoek en ontwikkeling spelen daarbij een belangrijke rol. Ze dragen bij aan duurzame innovatie en een toegankelijk en kwaliteitsvol aanbod.

Tijdens deze netwerkdag/innovatietafel brengen we mensen uit verschillende werkterreinen samen: onderzoekers en ontwikkelaars uit hoger onderwijs en kenniscentra, experten uit het werkveld en overheid. Iedereen die begaan is met de ontwikkeling van online en blended werken in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg, is welkom.

Als onderzoeker zet je tijdens Blender je projecten in de kijker, en ontdek je complementair onderzoek. Je krijgt zicht op de vragen en noden op het terrein. En je vindt partners voor beloftevolle samenwerkingen.

Als praktijkexpert uit het werkveld en middenveld ontdek je de laatste inzichten, en grijp je kansen om de onderzoeks- en ontwikkelagenda mee te bepalen.

Als beleidsverantwoordelijke vind je inspiratie voor je beleidsagenda in actuele wetenschappelijke en praktijkkennis.

 

Voor wie?

  • hoger onderwijs, kenniscentra,
  • werkveld en organisaties, koepels, werkgeversfederaties, steunpunten
  • overheid

BLENDER is een initiatief van Onlinehulp-Vlaanderen – het samenwerkingsverband van SAM, steunpunt Mens en Samenleving, Arteveldehogeschool, Thomas More, Howest, Online-hulpverlening.be, Psyche, en ondersteund door Vlaanderen.

 

Programma

Welkom vanaf 9 uur.
We starten om 9.30 uur

  • Korte introductie
  • Hoe kan je online en blended werken aan meer welzijn en geestelijke gezondheid? Je krijgt een inspirerende pitch van twaalf innovatieve onderzoeks- en ontwikkelprojecten.
  • We gaan samen in gesprek over deze projecten.
  • Verkenning van de noden en toekomstplannen voor onderzoek en innovatie op dit terrein
  • Netwerklunch

Je maakt kennis met deze projecten:

TeleLAC-12: Sabine Van Eerdenbrugh, docent en onderzoeker Logopedie, Thomas More
Hybride Gezinszorg: Philippe Bocklandt, docent en onderzoeker Sociaal Werk, Arteveldehogeschool
CLB Online: Margaux De Bruyn, coördinator
Familielink: Marlies Wintmolders, doctoraatsonderzoeker Klinische Psychologie, KULeuven
Digi-Act: Martine De Zitter, docent en onderzoeker Sociaal Werk, Arteveldehogeschool
Keuzehulp ongepland zwanger: Fara
Solentra - online beslishulp: Solentra en Thomas More
LifeCity en LifeTree: Joke De Wilde, projectleider FaITH, HoGent
Be-Adult: Anna Raymaekers, onderzoeker bij Liquid
Connect Team: Kaat Van Acker, docent sociaal werk, Odisee Kenniscentrum Gezinswetenschappen
Blended psychotherapie: Herwig Claeys, projectverantwoordelijke OnlinePsyhulp
Toegankelijkheid van dienstverlening en de combinatie van online, telefonisch en fysiek contact bij sociaal werk: Pieter Cools, docent en onderzoekscoördinator Stadskracht, AP Hogeschool en Master Sociaal Werk UA

 

Deelnemen is gratis.

Schrijf je in