02 december 2021
Online

Workshop Hoe omgaan met mensen met psychische problematieken en psychopathologie

We zien in de activeringstrajecten geregeld cliënten met psychische stoornissen of psychopathologie. In deze workshop willen we je een inkijk geven in vaak voorkomende problematieken. Je krijgt enkele handvatten mee om hier vanuit je rol als casemanager mee om te gaan.  

Voor de zomer organiseerden we de workshop over ‘emotionele ontwikkeling’. Bij dat denkkader gaat het erom iedereen, en in het bijzonder emotioneel kwetsbare mensen, zorgzaam te benaderen. Maar soms is er meer aan de hand en zien we cliënten met psychische stoornissen, mensen die te kampen hebben met psychopathologie. Dat is niet altijd eenvoudig om mee om te gaan. 

 

In deze verdiepende workshop komt aan bod:   

  • Wie zijn deze cliënten? 

  • Wat kan dit activeringstraject voor hen betekenen?   

  • Wat kunnen we hier als casemanager Zorg en als zorgactor in bijdragen?  

  • Hoe maken we als casemanager Zorg een trajectplan op met acties en doelstellingen die realistisch en uitvoerbaar zijn in een activeringstraject?  

  • Hoe kunnen we deze doelgroep beter begrijpen en begeleiden? 

  • Welke impact kan de problematiek hebben op jezelf, op je collega’s en op het samenwerkingsverband tussen de netwerkpartners?  

  • Hoe kunnen we ondanks de psychische problematiek hun mogelijkheden op de werkvloer exploreren? 

Deze workshop is toegespitst op jouw rol en taak als casemanager. Het is geen algemeen theoretische vorming over psychopathologie. 

 

Begeleider

Mieke Vermeulen is psycholoog aan het Universitair psychiatrisch centrum Campus Kortenberg, en expert activering. Sinds 2007 is ze penhouder en zorgactor in TAZ en nu in AT W² penhouder, casemanager en zorgactor. 

Ze is voorzitter functie 3 netwerk Diletti (art 107-netwerk regio Diest, Tienen, Leuven, Tervuren) 

Mieke werkt al jaar en dag met deze doelgroep en deelt haar expertise graag met jullie. 

VOOR WIE

Casemanagers Zorg in activeringstrajecten voor mensen met een MMPS problematiek

WANNEER

Donderdag 2 december 2021
9u30 tot 12u30 - digitaal onthaal vanaf 9u20

WAAR

Online 

WAT KOST HET

Gratis

Inschrijven kan tot en met 25 november.

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met kristin.nuyts@samvzw.be

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met activiteiten@samvzw.be