21 januari 2021
Online

Workshop: De case van de casemanager

Na de Trefdag van 22 oktober gaan we verder uitwisselen in de diepte. In deze interactieve workshop focussen we op ‘de case van de casemanager’ oftewel: ‘de cliënt centraal’. Er is geen sprake van casemanagement zonder case. Het gaat altijd om een hulpvrager. Niet het aanbod, de methode of de organisatie staat centraal, maar de behoefte(n) van de cliënt.

In deze workshop komt aan bod:

  • het profiel, de behoeften en de ervaring van de toegeleide doelgroep
  • de ervaring van de casemanager Zorg in relatie tot de doelgroep
  • kwesties zoals: wat met ‘mislukte’ trajecten?, wat met ‘nazorg’?

Tijdens de uitwisseling zetten we eigen succeservaringen om in concrete tips voor elkaar.  

Programma

Wie stroomt in?

Hoe ziet de toegeleide doelgroep in de activeringstrajecten eruit? Wie stroomt in? We vertrekken van een globale analyse die de HIVA onderzoekers uitwerkten op basis van VDAB-gegevens. We doen de praktijktoets. Hoe ervaren wij als casemanagers Zorg, kijkend vanuit onze zorgbril, de toegeleide doelgroep? Hoe gaan we ermee om als de verwachtingen toch niet helemaal met de realiteit overeenkomen? 

We wisselen verder uit over wat is er mogelijk is als het vastloopt en hoe we kunnen omgaan met ‘mislukte’ trajecten? 

Wat cliënten ervaren

Ervaring door cliënten zelf in woord en beeld.

Welke feedback krijgen we als casemanagers zorg van cliënten, wat doet dat met ons en wat doen we ermee?

Onze meerwaarde

De onderzoekers verwerkten ook de gegevens van de huidige arbeidsstatus van afgeronde activeringstrajecten. Dat geeft ons een eerste beeld van de ‘impact’ van de trajecten.

Wat  vertellen deze resultaten inzake tewerkstelling over de impact vanuit zorg? Hoe zien en ervaren we onze specifieke meerwaarde in de rol van ‘casemanager zorg’? Hoe verschilt dat van de meer vertrouwde rol van ‘hulpverlener’? Hoe kan de nazorg van de zorg binnen activering er (idealiter) uitzien?

Voor wie

Casemanagers Zorg in activeringstrajecten

Wanneer

Donderdag 21 januari 2021
9u30 tot 12u30 - digitaal onthaal vanaf 9u15

Waar

Online via ZOOM

Plenair en interactieve breakout rooms.

De link naar de zoomsessie ontvang je enkele dagen voor de leeractiviteit.

Tips voor een geslaagde deelname aan een zoomsessie vind je hier.

Wat kost het

gratis

Inschrijven kan tot en met 15 januari.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met kristin.nuyts@samvzw.be

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met activiteiten@samvzw.be