15 juni 2021
Online

Werkers illustreren: Oefenkansen voor democratie - Depolariserend werken

vensters

Sociale professionals, en zeker buurt- en opbouwwerkers, worden in hun werkingen vaak geconfronteerd met botsende meningen en verschillende visies.  

Over meningsverschillen in debat gaan maakt onderdeel uit van ons democratisch bestel. Maar confrontatie kan ook tot polarisatie leiden en tot vijandigheid tegenover andersdenkenden.  

In deze ‘Werkers illustreren’ verneem je hoe buurt- en opbouwwerkers hiermee omgaan. Hoe gaan ze depolariserend te werk en creëren ze in hun werking oefenkansen voor democratisch handelen? 

Je maakt kennis met opbouwwerkpraktijken die op een verbindende en constructieve manier met polariserende meningen en radicale standpunten aan de slag zijn gegaan. Dimitri Lefere gaat in de STEK Kom-Af (Roeselare) bewust het gesprek aan over verschillende referentiekaders van waaruit je naar elkaar en de samenleving kan kijken. Mourad Atalhaoui van Centrum De Wijk (Antwerpen) stelde vast dat bepaalde groepen elkaar ontliepen en greep hier stap voor stap op in. 

Tip! Diezelfde dag is er in de voormiddag ‘Wij versus zij, polarisatie als verrijking of bedreiging?’

Begeleiders 

Dimitri Lefere, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen 

Mourad Attalhaoui, Samenlevingsopbouw Antwerpen-stad 

Voor wie

Sociale professionals

Datum 

Dinsdag 15 juni 2021 

van 13.30 tot 15.30 uur  

Locatie  

Online

Prijs 

20 euro 

Inschrijven kan tot en met 11 juni. 

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met katleen.vanlerberghe@samvzw.be

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met activiteiten@samvzw.be